Milj?politikk

Finn din kopp! Statoilkoppen med elg, taxi og Wunderbaum.

Kraftforsyningen til bergensregionen er uakseptabel. Regjeringen mener det er helt n?dvendig ? styrke forsyningssikkerheten for str?m til regionen. Derfor ga Olje- og energidepartementet konsesjon til

Kraftforsyningen til bergensregionen er uakseptabel. Regjeringen mener det er helt n?dvendig ? styrke forsyningssikkerheten for str?m til regionen. Derfor ga Olje- og energidepartementet konsesjon til utbygging av kraftlinjen Sima ? Samnanger den 2. juli.
– Regjeringen tar p? alvor det sterke ?nsket om ytterligere ? redusere inngrepene, sier statsminister Jens Stoltenberg. – Derfor ber regjeringen om en ny gjennomgang av sj?kabelalternativet. Samtidig inviteres kommunene til ? diskutere den endelige utformingen av den vedtatte traseen. I mellomtiden begrenser vi den fysiske anleggsaktiviteten til det som er felles for b?de den vedtatte linjen og en eventuell sj?kabel.
Dette presenterte statsminister Jens Stoltenberg og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen for ordf?rere fra Hordaland i et m?te p? Statsministerens kontor i dag.
– ? sikre nok kraft til all virksomhet i bergensregionen har v?rt avgj?rende for min beslutning om ? bygge kraftledningen mellom Sima og Samnanger, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Anleggsvirksomheten vil derfor fortsette med sikte p? ferdigstillelse av kraftledningen i 2012.
– P? bakgrunn av det sterke ?nsket som har framkommet i sommer om en fornyet gjennomgang av sj?kabelalternativet, vil jeg s?rge for en gjennomgang ved eksterne eksperter p? kraftframf?ring, kraftsystemer og samfunns?konomi. De skal gjennomg? de forsyningsmessige sidene ved en sj?kabel p? kort og lang sikt innen 1. februar 2011, sier Riis-Johansen.
Det vil bli vurdert hvordan en slik kabel vil kunne passe inn i kraftforsyningssystemet, samt de samfunns?konomiske virkningene ved bruk av sj?kabel. Ber?rte kommuner og instanser involveres i arbeidet.
Konsesjonen som ble gitt 2. juli, ligger fast. Statnett kan g? videre med grunnerverv. Fram til sj?kabelalternativet er vurdert p? nytt, videref?res anleggsarbeidet ved at de fysiske inngrepene som er felles for luftspenn og sj?kabel, gjennomf?res f?rst. Det skal ikke gjennomf?res fysiske tiltak utover det som er felles for de to traseene.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy