Natursp?rsm?l

Finnmark Kraft kj?per Statoils landbaserte vindkraftprosjekter i Finnmark.

Fredag 24. juni signerte selskapet avtalen om ? ta over Arctic Wind AS samt de tre konsesjonss?kte prosjektene Hamnefjell, B?tsfjordfjellet og Snefjord. Selskapet blir dermed tredje st?rst p? vindkraftproduksjon i Norge.
– Statoils strategi er ? fokusere v?r innsats innen fornybar energi der vi kan bidra mest, og bruke v?r kjernekompetanse. Vi satser derfor n? p? offshore vind. Samtidig tror vi at landbasert vindkraft vil v?re en viktig del av energimiksen fremover. Vi er derfor sv?rt glade for at Finnmark Kraft n? blir den nye eieren av denne delen av v?r portef?lje sier VP for Fornybar Energi St?le Tungesvik.
Dermed er n? Hav?ygavlen vindpark i lokale hender, og vil generere nye arbeidsplasser i M?s?y kommune.
– Etter intense forhandlinger kom vi i m?l sent fredag kveld, og eier n? den femte st?rste vindparken i Norge. Dette gj?r oss til et driftsselskap og faktisk den tredje st?rste kraftprodusenten (vind og vann) i Finnmark. N? vil vi ansette teknikere som skal drive vedlikehold p? m?llene, sier administrerende direkt?r John Masvik.
Hav?ygavlen vindpark har en kapasitet p? 40 MW mens landets st?rste vindpark, Sm?la 1 & 2, har en kapasitet p? rundt 150 MW. De to konsesjonss?kte prosjektene Hamnefjell og B?tsfjordfjellet har en kapasitet p? 120 MW mens Snefjord har en kapasitet p? 160 MW.
Statoil har v?rt en av de f?rste til ? bygge ut vindkraft i Norge med etableringen av vindkraftparken p? Hav?ygavlen. Arbeidet har v?rt utfordrende og Statoil har lagt ned betydelige ressurser i kontinuerlig utbedring av vindparken. Finnmark Kraft vil videref?re dette arbeidet og s?rge for at Hav?ygavlen n?r sitt potensial.
– Hav?ygavlen vindpark er nok den mest utfordrende vindpark ? drifte i hele Europa p? grunn av ekstreme v?rforhold, og vi kommer til ? h?ste nyttig erfaring som vi kan ta med oss i planleggingen av nye parker i Finnmark, sier Masvik.
Han p?peker at m?let er l?nnsom drift av vindparken;
– Vi vil drifte den noe annerledes. Ved at vi allerede n? har v?r egen park, genereres inntekter til selskapet og den ?konomiske byrden p? selskapets eiere lettes.
Nyheten godt mottatt
I M?s?y kommune blir nyheten godt mottatt av ordf?rer John Aase. Det er i f?lge ham for tidlig ? se konsekvensen av at et lokalt selskap overtar vindparken, men han er glad for initiativet om ? eie prosjekter i Finnmark;
– N?r Statoil n? har bestemt seg for ? selge er det flott at en lokal akt?r tar over. Vi trenger ikke v?re leilendinger eget fylke. Den viktigste f?lgen av overtakelsen er i f?rste omgang at Finnmark Kraft kan bygge opp kompetansen de trenger i forhold t det videre arbeidet de skal gj?re i Finnmark, mener Aase.
Styreleder i Finnmark Kraft, Kjell Eliassen, er sv?rt glad for at avtalen er signert og ?nsker ? takke selskapets ansatte, som han mener har oppn?dd sv?rt gode resultater p? kort tid;
– Bare to ?r etter stiftelsen, har Finnmark Kraft vist b?de evne og vilje til ? utvikle de fornybare energiressursene i Finnmark. Kj?pet av Statoils aktiviteter i Finnmark og samarbeidsavtalen med Fred. Olsen Renewables for felles utvikling av vindkraft i Kvalsund som, ble inng?tt tidligere i ?r, er gode eksempler p? selskapets ambisjoner. Administrasjonen har lagt ned en solid innsats i oppbyggingen av Finnmark Kraft.
Om Finnmark Kraft:
Finnmark Kraft AS er et unikt selskap som er tuftet p? lokalt eierskap. Selskapets form?l er ? bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid med grunneieren Finnmarkseiendommen. Finnmark Kraft er en langsiktig og utviklingsorientert akt?r som har sitt fokus p? verdiskapning gjennom egenutvikling eller ved deltagelse i andres prosjekter. Selskapet ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Eierne er kraftselskapene Varanger Kraft, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag, Repv?g Kraftlag, Ymber, Nordkyn Kraftlag, samt grunneieren FeFo.
www.finnmarkkraft.no
R?dgivere i prosessen har v?rt Fondsfinans ASA, Advokatfirmaet Kvale, Analyse&Strategi, Multiconsult og PWC.
For mer informasjon kan f?lgende kontaktes:
Administrerende direkt?r Finnmark Kraft, John Masvik, mobil + 47 474 87 723
Styreleder Finnmark Kraft, Kjell Eliassen, mobil +47 982 88 006
Informasjonssjef Statoil Per Arne Soldend, mobil +47 95 16 83 93
Ordf?rer i M?s?y kommune, John Aase mobil + 47 900 47 0930000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy