Klimasp?rsm?l

Fire?rig avtale med Buskerudbyen: Det skal l?nna seg ? styrkja kollektivtilbodet og redusera bilbruken

Enova inviterer pressen til ?rets Byggkonferanse, som arrangeres 17. og 18. februar 2010 p? Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim.
Byggkonferansen 2010 har et betydelig fokus p? passivhus og har 320 p?meldte deltakere.

Enova ?nsker ? tilby norsk byggsektor et faglig og ?konomisk l?ft i 2010. Dette inneb?rer betydelig styrking av st?ttetilbud og forenklede s?knadsprosesser. Alt med det form?l ? intensivere arbeidet med energieffektivisering i sektoren. Dette gjelder b?de innenfor best?ende og nye bygg. P? konferansen blir ny programstruktur presentert, sammen med gode eksempler p? prosjekter og bygg, der energil?sningene er et konkurransefortrinn.

Temaene i ?r inkluderer ogs? rammevilk?r og ansvar for energieffektivisering i byggebransjen og kommunenes rolle i klimaarbeidet. I tillegg gis det presentasjoner av hva som gj?res av energitiltak hos boligprodusentene og av utviklingstrekk for energibruken i bolig, bygg og anlegg. ?rets Byggkonferanse har et rekordstort antall deltakere og gir media muligheter til ? m?te en rekke viktige akt?rer i byggbransjen samlet p? ett sted. Se vedlagte program.

Dato: Onsdag 17 ? torsdag 18.2
Kl: Fra kl 1000 onsdag til 1430 torsdag
Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel

www.enova.no/bygg
Kontaktperson:
Senior kommunikasjonsr?dgiver Arne Morten Lundhaug Johnsen, Enova SF.
Mob: 916 85 896. E-post: [email protected]

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for ? fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
M?let er at det skal bli enklere for husholdninger, n?ringsliv og offentlige virksomheter ? velge enkle, energieffektive og klimavennlige l?sninger.
For mer informasjon og gratis r?d om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer p? tlf. 800 49 0030000

Similar Posts