Klimasp?rsm?l

Flom og skred ? er vi beredt?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) samarbeider med Meteorologisk Institutt for et forbedret varsel for sn?skredfare. M?let er ? ha p? plass de f?rste testvarslene i sesongen 2012-2013.
– Vi ?nsker ? bygge opp en tjeneste der meteorologisk institutt formidler varslene som i dag. Men det m? skje hver dag gjennom sesongen, ved alle faregrader, sier avdelingsdirekt?r i NVE, Anne Britt Leifseth.
Den internasjonale sn?skredfare skalaen g?r fra 1 til 5, der 5 er h?yeste faregrad. Sn?skredulykker i forbindelse med friluftsliv skjer gjerne i pent v?r og n?r faregraden er mindre enn 4.

Gjennom et daglig varsel for regionalt avgrensete omr?der, kan et forbedret varsel som innbefatter hele skalaen, forhindre at skil?pere havner i sn?skredulykker. F?r ?vrig vil et forbedret varsel fungere forebyggende overfor boligomr?der og infrastruktur.

Varslingstjenesten vil utarbeides med ?kte ressurser i NVE, Meteorologisk Institutt og en tredje part. For sn?skred vil det inneb?re at NVE er eier av tjenesten, mens utformingen av varslene vil skje i et samspill mellom Meteorologisk institutt og en sn?skredfaglig institusjon.

– I mediene har sp?rsm?let om sn?skredsenter blitt debattert. Gjennom ? organisere oppgaven p? denne m?ten er det ikke behov for ? etablere et skredvarslingssenter, forteller Leifseth, og avslutter med at etablering av en forbedret tjeneste vil imidlertid kreve tilf?rsel av ?kte ressurser.

Disse personene jobber med forbedret sn?skredvarsel ? og er tilgjengelige for intervju p? Skred- og vassdragsdagene i Larvik, 19 ? 20 april:

Agnar Aas, vassdrags- og energidirekt?r
Anne Britt Leifseth, avdelingsdirekt?r skred- og vassdragsavdelingen
Morten Johnsrud, avdelingsdirekt?r hydrologisk avdeling
Hallvard Berg, seksjonssjef skred og flomkartlegging

Mediekontakt:
Erik Due, mobil: 90 99 14 00, e-post: [email protected]

Similar Posts