Milj?politikk

Folkem?te om kraftutbygging i Ullsfjord

slik det var tidligere.
Peterson Linerboard har s?kt Klif om at de nye utslippsgrensene blir omgjort fra 8 tonn per d?gn til 11 tonn per d?gn. I dag er grensen p? 16 tonn.
Nye utslippsgrenser fra 1. november
Det er betydelige kostnader ved ? rense utslippene ytterligere. Klif finner det derfor rimelig ? avvente konklusjonene i vannregionplanene for Mossesundet og Ytre Oslofjord i 2015 f?r vi eventuelt p?legger virksomheten strengere utslippskrav.
Klif har derfor fastsatt nye utslippsgrenser for KOF p? 11 tonn per d?gn fra 1. november 2010. Vi p?legger Peterson Linerboard innen utgangen av 2014 ? unders?ke utslippsvannets innhold og effekter p? situasjonen i Mossesundet og Ytre Oslofjord

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy