Milj?teknikk

For tiende ?ret p? rad er Konica Minolta indeksert i FTSE4Good

FTSE bekrefter at Konica Minolta er uavhengig vurdert ut fra FTSE4Good-kriteriene, og har innfridd kravene for ? bli listet i FTSE4Good. Det globale indeksselskapet FTSE opprettet FTSE4Good for ? gi en oversikt p? selskaper som har en standard for bedriftsansvar. Selskaper i FTSE4Good oppfyller strenge milj?messige, sosiale og styrerelaterte kriterier.

I siste evaluering fikk Konica Minolta toppkarakter for milj?hensyn, i tillegg til gode karakterer n?r det gjelder samfunn og styre. Siden ledelsesintegreringen i 2003 har Konica Minolta beholdt posisjonen i den globale FTSE4Good-indeksen gjennom enorm innsats over hele verden for ? forbedre strukturen, systemene og virksomhetene ytterligere. ?Vi er veldig stolte av denne enest?ende anerkjennelsen av v?r innsats for bevisst samfunnsengasjement?, sier Sandra Luttert, Environmental Product Manager, International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe. ?Konica Minoltas ledelsesfilosofi er ?Vi skal skape verdier?. Dette omfatter langt mer enn bare ? skape nye innovative l?sninger og tjenester. Det gjenspeiler v?r egen oppfatning av Konica Minolta som verdensborger og dermed ogs? v?r sosiale og milj?relaterte forpliktelse overfor verden. Siden dette konseptet er rotfestet i selve kjerneverdien til selskapet, tar Konica Minolta et stort skritt n?r det gjelder b?rekraft overfor og sammen med alle parter. Det at vi f?r v?re med i den globale FTSE4Good-indeksen oppmuntrer oss til ? fortsette arbeidet mot de store m?lene?.

I tillegg til den globale FTSE4Good-indeksen er Konica Minolta med i Dow Jones-indeksen for b?rekraft av Dow Jones, det sveitsiskbaserte RobecoSAM og det japanskbaserte Morningstar-indeksen ? begge representerer indeksering innenfor sosialt ansvarlige investeringer for bedrifter. Selskapet er ogs? tildelt toppstatus av det tyskbaserte oekom research AG, som ligger p? topp blant selskapene som vurderer CSR-engasjement p? verdensbasis.

*FTSE-gruppen er et heleid datterselskap p? London-b?rsen og ledende i verden innen levering av global indeks og analytiske l?sninger. FTSE-indekser brukes mye av investorer over hele verden til blant annet investeringsanalyser, ytelsesm?ling og verditildeling.
** SRI (Socially Responsible Investment ? sosialt ansvarlige investeringer): Investorer og aksjon?rer velger investeringsobjekter ikke bare ut fra et ?konomisk aspekt, men ogs? med et bedriftsansvar n?r det gjelder milj?, samfunn og styre.
Om Konica Minolta
Konica Minolta Business Solutions Norway AS er blant markedslederne innenfor tjenester, systemer og l?sninger til hele livssyklusen for dokumenter i b?de kontormilj?er og innenfor profesjonelle trykkerier. Konica Minoltas Optimized Print Services-konsept (OPS) kombinerer design, implementering og drift for ? forbedre forretningsprosessene og redusere utgiftene for kundene. Selskapets produktsortiment inkluderer alt fra multifunksjonsmaskiner i farge og sort/hvitt og produksjonssystemer, samt administrasjonsprogrammer som integrerer enhetene s?ml?st i arbeidsprosesser og IT-milj?er. For ? st?tte kundene med kraftige og b?rekraftige l?sninger, investerer teknologilederen Konica Minolta kontinuerlig i forskning og utvikling og setter jevnlig nye industristandarder. Konica Minolta Business Solutions Norway AS ble etablert 1. april 2004, selskapets hovedkontor ligger i Nydalen i Oslo og teller ca. 200 ansatte. Konica Minolta Business Solutions Norway AS har en forventet omsetning p? over 420 millioner norske kroner. Vi har egne avdelinger med kontorer i 11 fylker og 27 frittst?ende forhandlere som kompletterer v?rt distribusjonsnett. Konica Minolta Business Solutions Norway er en del av Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, basert i Langenhagen, Tyskland som er et heleid datterselskap av Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan. Med over 30 600 ansatte over hele verden hadde Konica Minolta et nettosalg p? over 5 mrd. euro i regnskaps?ret 2011/12.
Vedlagte filer
1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy