Milj?politikk

Foresl?r tiltak for ? stanse utslipp av milj?gifter innen 2020

Luftfart skal inn i det europeiske kvotesystemet fra og med 2012. Norge vil ta del i det nye kvotesystemet for luftfart p? lik linje med landene i EU. Milj?verndepartementet har n? sendt p? h?ring forslag til endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften.
– Vi trenger l?sninger p? tvers av landegrenser for ? f? ned klimagassutslippene fra internasjonal luftfart. Norge vil f? p? plass tiltak som virker b?de globalt, regionalt og nasjonalt. At vi n? f?r luftfart inn i kvotesystemet er et viktig skritt framover, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Lov- og forskriftsendringene som Milj?verndepartementet foresl?r, trengs for ? gjennomf?re direktivet om ? f? luftfart inn i kvotesystemet. Hensikten er ? begrense luftfartens utslipp av klimagasser. If?lge beregninger betyr de nye reglene at luftfarten vil bidra til ? redusere de samla utslippene med 36 prosent fram til 2015 og 46 prosent fram til 2020, sammenlignet med forventet utslippsutvikling uten nye tiltak.
– N?r det nye regelverket er p? plass, m? alle luftfartsselskaper som flyr til eller fra en flyplass i Norge eller et annet EU/E?S-land, levere kvoter for utslippene sine. Regelverket vil gjelde enten man flyr innenriks i Norge eller til eller fra andre land, sier Solheim.
Reglene vil ogs? gjelde for flyvninger mellom EU/E?S-land og land utenfor EU/E?S.
Luftfartssektoren representerer et raskt voksende bidrag til klimagassutslippene. ? ta luftfarten inn i det europeiske kvotesystemet bidrar til ? begrense veksten i utslippene. Innlemmelse av luftfartskvotedirektivet i E?S-avtalen vil bidra ytterligere til dette.0000

Similar Posts