Klimasp?rsm?l

Forhandlere av sm?elektronikk kontrolleres p? nytt

Hver annen boligeier vil investere i tiltak for ? redusere energibruken i boligen. Fire av ti sier seg villig til ? betale mer for en bolig som er energieffektiv. Det kommer fram i en unders?kelse Sentio har gjennomf?rt for Norges vassdrags- og energidirektorat. NVE tror den kalde vinteren kan bidra til at flere gj?r alvor av de gode intensjonene.

Fra 1. juli m? alle som skal selge eller leie ut boligen sin, gjennomf?re energimerking p? www.energimerking.no . Alle n?ringsbygg og offentlige bygg m? ha en gyldig energiattest innen utgangen av 2011.
Samlet sett viser unders?kelsen fra Sentio at det er et stort fokus p? energisparing blant boligeiere, og at mange ?nsker ? investere i tiltak for en mer energieffektiv bolig.
– Energimerkeordningen skal bidra til at flere blir bevisste om gode energil?sninger i eksisterende bygg, og at det bygges flere boliger med h?y energistandard. Det er et stort potensial for ? redusere samlet energibruk i Norge. Unders?kelsen viser at interessen og viljen ute blant folk er stor, og h?yt fokus p? str?mforbruk den siste tiden vil ikke gj?re denne interessen mindre, tror seksjonssjef Birger Bergesen.
NVE tror at boliger med god energistandard p? sikt vil kunne oppn? bedre pris.
– En studie fra Nederland viser at energimerkede boliger i ?verste del av karakterskalaen, som g?r fra A til G, f?r h?yere priser enn andre boliger. Det er selvf?lgelig mange andre faktorer som ogs? spiller inn ved et kj?p, men i et valg mellom to ellers like boliger tror vi boligkj?per vil foretrekke boligen hvor det er foretatt energieffektiviserende tiltak, avslutter Bergesen.
Sju av ti spurte mener energimerking er et positivt tiltak, og fem av ti mener at energimerket vil ha betydning neste gang de kj?per bolig.
? Tallene bekrefter at nordmenn er opptatt av klima og milj?. Vi h?per energimerkeordningen skal bidra til ? omsette gode holdninger til gode tiltak. Ordningen gir b?de bevissthet og viktige incentiver for boligeiere. Dette er et av omr?dene hvor klimatiltak ogs? er l?nnsomt for den enkelte. Bra for jorda ? bra for lommeboka, sier Tone Granaas.
Unders?kelsen viser blant annet at:
?tte av ti ?nsker ? redusere boligens energibruk
?tte av ti er opptatt av energisparetiltak
En av to boligeiere planlegger ? investere i tiltak for ? redusere energibruken
Halvparten tror energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk i norske boliger
Fire av ti vil betale mer for en energieffektiv bolig
2 100 personer fra alle landets fylker har svart p? sp?rsm?l om energibruk, energieffektivisering og energimerking. Unders?kelsen ble foretatt i november og desember 2009. Sentio Research AS i Trondheim gjennomf?rte unders?kelsen for NVE.
Se ogs? www.energimerking.no
For ytterligere kommentarer:
Seksjonssjef Birger Bergesen, telefon 22 95 92 29, mobil 90 11 28 38
Medier?dgiver Hilde Totland Harket, telefon 22 95 92 78, mobil 92 44 92 750000

Similar Posts