Milj?teknikk

Forlater kraftbransjen etter 35 ?r

Etter vel 35 ?r i kraftbransjen, har Gudmund T?nnessen takket for seg. I sommer sluttet han som salgskonsulent i LOS, og n? nyter han pensjonisttilv?relsen p? sm?bruket i Kirkehamn p? Hidra.
Gudmund har fulgt energibransjen fra monopol til konkurranse, og legger ikke skjul p? at mye har forandret seg. Da han begynte i Vest-Agder Elektrisitetsverk i 1977 var abonnentens pris lik gjennom hele ?ret, og forbruket avgjorde hvor stor regningen ble. Etter at kraftmarkedet ble ?pnet for vel 20 ?r siden har mye skjedd, og i dag endres str?mprisen time for time hele ?ret igjennom. Ressurstilgang og ettersp?rsel styrer markedsprisen p? str?m.
R?dgiver
LOS er i dag den st?rste kraftleverand?ren til bedriftsmarkedet i Norge, og de siste ?rene har Gudmund hatt ansvaret for oppf?lging av bedriftskundene i vestfylket. ? Bedriftene har i dag et st?rre fokus p? energiforbruk og energieffektivisering, og min rolle har v?rt ? finne et str?mprodukt som er best mulig tilpasset bedriftenes behov, forteller Gudmund, som tidligere var tilsynsingeni?r i Vest-Agder Energiverk.
F?lger markedet
-Det er timingen p? innkj?pet som er n?kkelen til en god str?mpris. Ved ? velge rett innkj?pstidspunkt kan v?re bedriftskunder oppn? en bedre str?mpris enn det bedriften f?r ved passivt ? f?lge markedets spotpris eller fastpristilbud, forteller Gudmund, og legger til at mange bedriftene velger ? overlate str?minnkj?pet til profesjonelle krafthandlere som f?lger markedet time for time. Gode analyser og kraftforvalternes evne til ? vurdere fremtidig prisutvikling bidrar til at kundene oppn?r lavest mulig str?mpris.
Spennende jobbreise
Selv om Gudmund ser frem til ? pensjonisttilv?relsen og mer tid p? sm?bruket i Kirkehamn p? Hidra, medgir han at det er litt vemodig ? slutte etter s? mange ?r ogs?. Kontaktnettet er gjennom ?rene blitt stort blant n?ringslivet i vestfylket, og Gudmund har en imponerende oversikt over hvem som steller med hva. ? Det er jo alltid hyggelig n?r n?ringslivet g?r godt og bidrar til arbeidsplasser og aktivitet i distriktet, og jeg har truffet mange hyggelige folk opp gjennom ?rene. Det har v?rt en spennende jobbreise, avslutter Gudmund T?nnessen.
Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst kraftleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og de gjeldene str?mprisene.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 4,7 milliarder kroner i 2011.
I 2012 ble LOS k?ret til landets best likte str?mleverand?r av EPSI-Norway og ble k?ret til ?rets kundeservice i kategorien ?Energi? av TNS Gallup.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert og medlem av Klimapartnere.0000

Similar Posts