Natursp?rsm?l

Forskningsl?ft for samfunnsvitenskapelig energiforskning

ny teknologi og internasjonale forhold. Samfunnsvitenskaplig kunnskap og forskning st?r helt sentralt i utformingen av fremtidens energipolitikk. Etableringen av de nye forskningssentrene er en del av regjeringens langsiktige satsing p? fornybare og klimavennlige energil?sninger

Similar Posts