Milj?politikk

Forskrift om karanteneanlegg for akvakulturdyr er fastsatt

– Denne reviderte beredskapsplanen er viktig for samarbeidet mellom Norge og Storbritannia ved akutt forurensing til sj?s. Det er helt avgj?rende ? ha gode samarbeidsrutiner p? plass i tilfelle det skulle skje en stor ulykke, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
I tilknytning til et ministerm?te om Bonn-avtalen 24. november i Dublin, signerer statssekret?r Vidar Ulriksen og den britiske Minister for shipping, Mike Penning, en revidert beredskapsplan mellom Norge og Storbritannia (NORBRIT Plan). Avtalen inneholder prosedyrer for koordinering mellom Norge og Storbritannia i situasjoner hvor det er fare for forurensning eller hvor forurensning har inntruffet. Den er et supplement til Bonn-avtalen om beredskap i forbindelse med milj?katastrofer og forurensing i Nordsj?en.
– I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011, fortsatte vi v?r satsning p? beredskap mot akutt forurensing. Internasjonalt samarbeid er en naturlig del av v?r innsats b?de p? forebyggende sj?sikkerhetsarbeid, og ikke minst i forholdt til beredskap mot akutt forurensing. Under h?ndteringen av ulykken i Mexico-gulfen sendte Kystverket utstyr til USA og i forbindelse med Full City forliset ved Langesund fikk vi hjelp fra Sverige. Dette viser hvordan internasjonalt samarbeid er en viktig del av arbeidet med akutt forurensing, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
M?tet i Irland er det f?rste ministerm?tet i tilknytning til Bonn-avtalen, og markerer arbeidet som er blitt gjort i l?pet av avtalens 40 ?rs historie. Bonn-avtalen er en gjensidig avtale om varsling, bistand og milj?overv?kning mellom landene som grenser til Nordsj?en og ble utarbeidet for ? begrense skade fra olje og andre farlige stoffer for milj?et p? sj?en. Avtalen tr?dte i kraft i 1970, og ble revidert i 1983. Etter 1983 har avtalen f?lgende konvensjonsparter: Belgia, Danmark, Frankrike, Nederland, Norge, Storbritannia, Sverige, Tyskland og EU. Irland tiltr?dte avtalen tidligere i ?r.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy