Natursp?rsm?l

Forskrift om milj?vennlig utforming av energirelaterte produkter trer i kraft

Fra 1. mars i ?r er det forbudt ? produsere og importere forbrukerelektronikk, IKT-utstyr, belysning og hvitevarer som ikke oppfyller minimumskrav til energieffektivitet, til E?S-markedet.
Den nye forskriften om milj?vennlig utforming av energirelaterte produkter (?kodesignforskriften) gj?r at det kan stilles krav til produkters energieffektivitet.

Regelverket som n? innf?res i Norge f?lger av EUs ?kodesigndirektiv, som er innlemmet i E?S-avtalen. En rekke produkter m? oppfylle nye krav til energieffektivitet for ? kunne omsettes innen EU/E?S. Forel?pig er ni produktgrupper omfattet av de nye reglene.

I tiden fremover vil flere produkter omfattes av ?kodesign-reglene. I tillegg til kravene til energieffektivitet i energibrukende produkter, vil det etter hvert ogs? settes krav til produkter som p?virker energibruken uten selv ? bruke energi. Eksempler p? slike produkter er isolasjonsmaterialer, vinduer og dusjer. Det vil ogs? bli stilt krav til milj?forhold, som materialbruk, utslipp og liknende.

– Produktkravene retter seg i f?rste rekke mot produsenter, import?rer og leverand?rer som ?nsker ? selge produkter i E?S-markedet. For forbrukerne betyr regelverket at produktene de kj?per oppfyller minimumskrav til energieffektivitet, sier Marit L. Fossdal, avdelingsdirekt?r i NVE.
For ? v?re sikker p? at et produkt oppfyller kravene, kan forbrukerne se etter CE-merket. Dette merket kan bare p?f?res produkter som oppfyller alle krav.

F?lgende produkter er forel?pig omfattet av ?kodesignkravene:
– elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energibruk i hviletilstand og avsl?tt tilstand
– enkle digitale dekodere
– ikke-retningsbestemte husholdningslamper
– lysr?r uten innebygd str?mbegrenser, h?yintensive utladningslamper og str?mbegrensere og lysarmaturer som kan drive slike lamper
eksterne str?mkilders forbruk i ubelastet tilstand og til deres gjennomsnittlige virkningsgrad i aktiv tilstand
– elektriske motorer (virkningsdato 16. juni 2011)
– frittst?ende sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks (virkningsdato 1. januar 2013)
– fjernsyn
– kj?leinnretninger til husholdningsbruk

Les forskriften (Lovdata).
Last ned kommentarer til h?ringsuttalelsene.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Erik Normann Drevdal tlf: 22 95 92 19 e-post: [email protected]
Jun E. W. Toutain tlf: 22 95 92 62 e-post: [email protected]
Kirsti Hind Fagerlund tlf: 22 95 93 09 e-post: [email protected]
Lenker
http://www.nve.no
0000

Similar Posts