Natursp?rsm?l

Forventede sn?forhold i uke 8

18-02-2011 15:27 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Mer sn? enn vanlig i lavlandet og i kyststr?k i S?r-Norge, men mindre sn? enn vanlig i fjellomr?dene. Det ventes generelt lite nysn? i l?pet av uke 8.

Mer sn? enn vanlig i lavlandet og i kyststr?k i S?r-Norge, men mindre sn? enn vanlig i fjellomr?dene. Det ventes generelt lite nysn? i l?pet av uke 8.
I Finnmark og Troms er det omtrent som normale sn?forhold for ?rstiden, det er noe mer sn? enn normalen p? Finnmarksvidda og i ?st-Finnmark. Fra grensen til Nordland og til Bod? er det noe mer sn? enn normalen for ?rstiden, mens det er noe mindre sn? enn normalen fra Saltfjorden og s?rover.
I Tr?ndelag er det noe mindre sn? enn normalen for ?rstiden i kyststr?k og indre fjellstr?k, spesielt i Nord-Tr?ndelag. Det noe mer sn? enn normalen for ?rstida i indre str?k fra Trondheim og s?rover.
I kyststr?k og i lavlandet p? Vestlandet til Agder er det mer sn? enn normalen for ?rstiden, opp til dobbelt s? mye sn? enn det pleier ? v?re p? denne tiden. I indre fjellomr?der er det fortsatt mindre sn? enn normalen for ?rstiden, inntil halve sn?mengder enn normalen enkelte plasser.
Langs kysten av ?stlandet er det fremdeles mer sn? enn normalen for ?rstiden, spesielt fra ?stfold og opp til Flisa. I fjellet er det fortsatt mindre sn? enn normalen, inntil halve sn?mengder enn normalen for ?rstiden.
Det ventes en kald og t?rr v?rtype i uke 8.
Rapport om sn?mengder legges ut hver onsdag p? www.nve.no og daglige oppdaterte sn?kart finnes p? www.seNorge.no .
Husk ogs? skredfaren, f?lg med p? www.yr.no og www.snoskred.no ! Les mer om NVEs arbeid med sn?skredvarsling p?: www.nve.no/snoskredvarsling .
Kontaktpersoner
NVEs d?gnbemannede flomvarslingstjeneste: 22 95 93 60/909 92 231
Sn?forhold: Tuomo Saloranta 22 95 91 30/ Heidi A. Gr?nsten 22 95 98 96
Lenker
http://www.senorge.no
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy