Milj?politikk

Fra forskning til virkelighet!

21-09-2010 12:50 Gassnova SF CLIMIT-programmet kan n? yte st?tte til prosjekter for CO2-h?ndtering av punktutslipp i industrien. Overv?kingsorganet ESA har godkjent den norske notifikasjonen. Leder av CLIMIT-sekretariatet, teknologidirekt?r Klaus Schöffel i Gassnova, er sv?rt forn?yd med godkjennelsen.

CLIMIT-programmet kan n? yte st?tte til prosjekter for CO2-h?ndtering av punktutslipp i industrien. Overv?kingsorganet ESA har godkjent den norske notifikasjonen.

Leder av CLIMIT-sekretariatet, teknologidirekt?r Klaus Schöffel i Gassnova, er sv?rt forn?yd med godkjennelsen.
? Utvikling av teknologi skal skje gjennom industrien. Vi har behov for flere tunge industrielle akt?rer for ? l?fte teknologier til kommersiell anvendelse. Mandatutvidelsen gir en ?kt tilfang av industrielle akt?rer og vil bidra til ? ?ke bredden i teknologiutviklingen. Vi har allerede interessenter fra industrien som vi er i dialog med. N? kan vi g? i gang med s?knadsbehandling og fremme prosjekter for programstyret, sier han.
Regjeringen utvidet i fjor CLIMITs mandat til ogs? ? gjelde forskning p? punktutslipp av CO2 fra industribedrifter. Den utvidede st?tten vil b?de bidra til ? redusere utslippene fra industrien og samtidig ?ke markedet for CO2 -fangst og -lagringsteknologi.
− Industriutslipp har veldig mange fellestrekk med utslipp fra kraftproduksjon fra gass og spesielt fra kull, og lagring og transport av CO2 er kilden?ytrale, sier Schöffel.
Flere store, norske bedrifter har utslipp p? en halv til halvannen million tonn CO2 i ?ret. Det vil derfor v?re et marked i Norge for slik teknologi.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy