Vann

Fra oljefondet til Coca-Cola Enterprises

I januar begynner Magdalena Kettis som ansvarlig for milj?- og samfunnsansvar (CRS*) for Coca-Cola Enterprises i Norge og Sverige. Hun kommer fra Norges Bank, som forvalter den norske statens pensjonsfond, ?oljefondet?.
Magdalena Kettis har lang erfaring fra ledende stillinger innen CRS p? globalt niv?. Hun kommer n? fra stillingen som ansvarlig for sosiale og milj?messige sp?rsm?l i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter den norske statens pensjonsfond utland. Hun har ogs? bakgrunn som CRS-konsulent.
— V?r visjon handler om ? skape b?rekraftig vekst, og vi er veldig stolte over at Magdalena Kettis n? begynner hos oss. Vi har store ambisjoner for v?rt arbeid innen milj?- og samfunnsansvar og har et sterkt lokalt engasjement og utfordrende m?l som er forankret i hele virksomheten v?r. Med Magdalenas bakgrunn og erfaring er vi i stand til ? gj?re et taktskifte innen v?rt arbeid p? dette omr?det, sier Stein R?mmerud, VP Public Affairs and Communication i Coca-Cola Enterprises Norge og Sverige.
*I Coca-Cola Enterprises Norge brukes begrepet CRS, Corporate Responsibility and Sustainability, om arbeidet med milj?- og samfunnsansvar. CRS er en sentral del av virksomhetsstrategien og integreres i alle selskapets funksjoner.
Coca-Cola Enterprises har h?ye ambisjoner for b?rekraftig vekst, og den nyopprettede stillingen viser med all tydelighet at milj?- og samfunnsansvar er et viktig satsningsomr?de for selskapet. Magdalena Kettis blir ansvarlig for arbeidet med milj?- og samfunnsansvar (CRS) i Norge og Sverige.
– Coca-Cola har ambisi?se m?l og har allerede gjort et omfattende arbeid som jeg skal v?re med p? ? videreutvikle. ? jobbe systematisk med sp?rsm?l knyttet til milj? og samfunn har blitt en stadig viktigere del av Coca-Cola sin virksomhet, og det skal bli spennende ? bidra til ? videreutvikle arbeidet med samfunnsansvar og b?rekraft i Norge og Sverige, sier Magdalena Kettis, CRS-ansvarlig i p? Coca-Cola Enterprises Norge og Sverige
I siste utgave av selskapets Milj?- og samfunnsrapport viser Coca-Cola Enterprises til flere fremskritt innen emballasje, vannforbruk og klima. Rapporten blir utgitt hvert ?r.

Plantbottle reduserer karbonutslipp
Plantbottle inneholder opp til 22,5 prosent plantebasert materiell og opp til 25 prosent gjenvunnet PET-plast. Siden lanseringen i 2009 har over 10 milliarder flasker blitt distribuert i 20 land, hvilket tilsvarer en reduksjon p? 100 000 tonn karbonutslipp. I desember 2011 offentliggjorde The Coca-Cola Company en ny avtale med tre ledende selskaper innen bioteknologi som skal utvikle neste generasjon Plantbottle laget av 100 prosent plantebasert materiell.
I mai 2010 lanserte Coca-Cola Plantbottle p? det norske markedet, og alle norske Bonaqua produkter tappes p? Plantbottle.
Flere smarte kj?leskap
Coca-Cola arbeider ogs? for ? ?ke andelen milj?vennlige kj?leskap p? markedet. V?re intelligente kj?leskap, de s?kalte ?Energy Management System?-kj?leskapene reduserer energiforbruket med opp til 35 prosent. Kj?leskapene registrerer hvor ofte kj?leskapet ?pnes og lukkes, og tilpasser energibruken til trafikken i butikken.
CCEN har ogs? kj?leskap som bruker mer milj?vennlige gasser, i tillegg til smart teknologi. Disse kj?leskapene reduserer utslippet av milj?gasser med 99 prosent, i tillegg til ? spare energi ved hjelp av den nye teknologien. I Norge har vi 5000 kj?leskap med EMS, og 1900 som i tillegg bruker mer milj?vennlige gasser. V?rt m?l er at alle kj?leskap innen 2012 skal v?re fri for HFC-gasser og bruke milj?vennlig teknologi.
Om Coca-Cola
Oppskriften p? Coca-Cola ble laget i 1886 av apotekeren John S. Pemberton i Atlanta, USA. I 1895 fantes drikken i alle statene i USA, og ved ?rhundreskiftet kom Coca-Cola til Europa. I Norge kom Coca-Cola p? markedet i 1926. Siden 1997/98 har Coca-Cola Enterprises AS hatt ansvaret for produksjon, salg og distribusjon av Coca-Cola i Norge. Fra produksjonsanlegget p? L?renskog, like utenfor Oslo, markedsf?res og distribueres, i tillegg til Coca-Cola, ogs? Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Urge, TAB X-tra, Bonaqua, Powerade, Mer, Nestea, Minute Maid, Burn, Kuli og CHAQWA. Coca-Cola Enterprises AS har til sammen ca. 1100 ansatte i Norge.
Se www.coca-cola.no for mer informasjon.

4100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Arthur Buchardt   #Eames Plastic Chair   #Gert Wing   #Presseansvarlig Scandic Norge