Natursp?rsm?l

Framtidsrettet luftfart med mindre utslipp

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, og direkt?r Torbj?rn Lothe i NHO Luftfart overleverte tirsdag 7. juni luftfartsbransjens rapport om CO2 utslipp i flytrafikken, til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

– Norge er mer avhengig av luftfart enn andre europeiske land. Slik er det, og slik vil det v?re framover. Da er det viktig b?de ? satse p? mer milj?vennlige fly og ? pr?ve ut alternative drivstoff, sier Meltveit Kleppa.
– Jeg er glad for at det p? tvers av luftbransjen er gjort et arbeid for ? beskrive og analysere klimagassutslippene i luftfarten, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Form?let med rapporten er ? gi en faktabeskrivelse av klimagassutslipp fra luftfart, analysere effekten av tiltak som er gjennomf?rt de siste ?rene og presentere nye tiltak. Arbeidet med rapporten er ledet av Avinor og er gjennomf?rt i samarbeid med SAS, Norwegian, Wider?e og NHO luftfart.
– N? skal vi bruke tid p? ? gjennomg? rapporten og vurdere hva vi fra myndighetenes side kan gj?re for ? legge til rette for en mer milj?vennlig og fremtidsrettet luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Rapporten dokumenterer at det finnes f? transportalternativer til luftfart. Beregninger fra Transport?konomisk institutt (T?I) viser at i 2020 vil 73 prosent av passasjerene og 94 prosent av transportarbeidet med fly ikke har reelle alternativer.

Rapporten kan du lese her (pdf)0000

Similar Posts