milj?

Fremtidens kraftmarked vil gagne str?mkunden

20 ?r med et konkurranseutsatt kraftmarkedet har uten tvil v?rt en fordel for str?mkundene. Det er likevel fortsatt et stort forbedringspotensial, hvor blant annet forenkling, n?ytralitet, og st?rre konkurranse vil f?re til en bedring for str?mkunden. Her er de faktorene som Telinet Energi tror vil utgj?re de st?rste forskjellene i kraftmarkedet i ?rene fremover.
– Senest p? Energi Norges vinterkonferanse ble det snakket om mulig kryssubsidiering i bransjen, det gj?r styrking av n?ytralitetsprinsippet enda viktigere, sier administrerende direkt?r Finn Erik Arctander i Telinet Energi.
M?leverdier i en uavhengig database
N?r arbeidet med ? f? samlet m?leverdier i en nasjonal, uavhengig database er ferdig i 2016, vil det f?re til flere store fordeler som blant annet; Netteier vil ikke vite hvilken kraftleverand?r kunden har og n?ytralitet bevares, samtidig som det vil gj?re det enklere for kundene og billigere for bransjen n?r kunden bytter kraftleverand?r.
Timesm?lere i alle husstander
Samtlige m?lere i Norge skal v?re oppgradert innen 1. januar 2019 til s?kalte Automatiserte M?le- og Styringssystemer (AMS). I motsetning til de tradisjonelle timesm?lerne vil AMS kunne distribuere og ta imot data. Dette inneb?rer at b?de kunden og leverand?ren til enhver tid vet hvor mye kraft som er brukt, samt at kunden vil kunne f? sanntidsoppdatering av f.eks. priser. Dette vil gi flere fordeler som blant annet at kunder enklere kan bytte str?mleverand?r da de slipper ? lese av str?mm?ler ved bytte av str?mleverand?r og det gj?r det mulig for kunden ? fordele str?mforbruket i forhold til n?r det er billigst.
Felles faktura fra netteier og leverand?r
En sv?rt viktig endring i kraftmarkedet er at kraftleverand?ren vil fakturere b?de nettleie og str?m. Da vil kunden f? bedre oversikt og f?rre fakturaer, samtidig som det vil v?re en solid forbedring av n?ytraliteten og konkurransekraften til de rene kraftleverand?rene.
Felles nordisk sluttbrukermarked
Per i dag m? str?mkunden fortsatt kj?pe av en nasjonal leverand?r, men det jobbes for en l?sning slik at str?mkunder skal kunne kj?pe str?m p? tvers av landegrensene. Vi i Telinet tror et nordisk sluttbrukermarked vil senke prisene til forbruker og vi ?nsker nye konkurrenter hjertelig velkommen!
Les fullstendig sak p? telinetbloggen.no og f?lg oss p? facebook.com/Telinet, twitter.com/Telinet og Googleplus.com/Telinet

1030

Similar Posts