Vann

Friele med egen-produsert energi

Kaffehuset Friele har nylig ferdigstilt sitt EN?K varmegjennvinningsprosjekt, som gjennvinner varmeenergien fra brenningsprosessen i kaffeproduksjonen.
-Varmen som brennerne slipper ut g?r direkte tilbake i lokalene i form av oppvarming, sier driftssjef Roald Mathisen. -Vi vil p? denne m?ten bruke omtrent samme mengde energi, men vi vil v?re langt mindre avhengig av eksterne energikilder. I praksis vil dette si langt mer milj?vennlig og kostnadseffektiv drift, forteller Mathisen.
-Vi har flere prosjekter g?ende for ? etterf?lge det som ettterhvert har utviklet seg til ? bli et krav fra markedet., sier informasjons- og samfunnsansvarlig Atle Engelsen. -Lavt energiforbruk og milj?hensyn henger tett sammen, og for oss er det et m?l ? v?re ledende p? disse feltene innen kaffe-foredling, sier Engelsen.
I perioden 2008-2011 har Kaffehuset Friele redusert sine CO2 utslipp med vel 500 tonn, som er en reduksjon p? 20%. ?rsaken til den store overgangen er overgangen fra oljefyrte kaffebrennere til en langt mer milj?vennlig naturgass-l?sning.
-Kaffebrennerne g?r n? p? s?kalt LNG-gass; et mye mer milj?vennlig alternativ enn de oljefyrte. Dette er ikke n?dvendigvis kostnadsbesparende for oss, men vi opplever at det er vikitg ? ha en milj?vennlig profil, avslutter Engelsen.

Kaffehuset Friele er Norges ledende og eldste kaffehus, og v?rt arbeid er preget av ansvarlighet og lidenskap til kaffe. Med en markedsandel p? ca 35 prosent er vi hovedleverand?r av kaffe til flere av dagligvarekjedene. I tillegg utgj?r storhusholdningsmarkedet – som omfatter alle typer service- og servereringssteder, et stadig viktigere marked. 1000

Similar Posts