Natursp?rsm?l

Friluftsloven endres for ? styrke og utvide allemannsretten

Regjeringen vil endre friluftsloven for at det skal bli lettere og bedre for folk ? ferdes i skog og mark. Det blir blant annet forbudt ? sette opp skilt og stengsel som hindrer lovlig opphold og h?sting. Folk skal kunne g? p? vei eller sti gjennom innmark for ? komme til utmarka.
? Jeg er glad for at regjeringen n? vil gj?re det enda lettere for folk ? g? tur i skogen, bade og plukke b?r. Fra f?r har vi lagt fram markaloven som fremmer friluftslivet og nye strandsoneregler som sikrer adgangen til strender og svaberg. Forslaget til endringer i friluftsloven g?r i samme retning, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Regjeringen foresl?r regler som vil gj?re det forbudt ? sette opp stengsler som hindrer lovlig opphold, bading og h?sting. Det blir ogs? ulovlig ? sette opp forbudsskilt mot lovlig opphold og h?sting. Tvangsmulkt blir innf?rt for ? f? fjernet ulovlige skilt og stengsler. Dette vil gj?re det lettere ? ut?ve det enkle friluftslivet.
Solheim understreker at allemannsretten st?r sterkt i Norge.
? Forslagene betyr at allemannsretten utvides og styrkes. N? skal det bli lettere ? komme fram til utmarka, det blir nemlig lov til ? ferdes p? vei eller sti p? jorder og annen innmark som f?rer til utmark. Mange steder er utmarka n?rmest omringet. Med disse endringene slipper man ? g? lange omveier, sier han.
Det foresl?s ogs? at det n? skal v?re lov til ? g? i skogplantefelt hele ?ret, og ikke bare vinterstid. Den som ferdes m? opptre varsomt.
Regjeringen vil ?pne for ? lage forskrift som tillater telting n?rmere enn 150 meter fra hus og hytte i kystn?re omr?der. Hensynet til grunneierne blir balansert opp mot hensynet til friluftslivet og allemannsretten.
Les regjeringens forslag til endringer i friluftsloven og straffeloven

Friluftsloven endres for ? styrke og utvide allemannsretten. Foto: Marianne Gj?rv.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy