Natursp?rsm?l

Frokostm?te: Hva betyr OECDs nye krav?

Hva konkret betyr OECDs nye regler for ansvarlig n?ringsliv? Hvilke dilemma m?ter norske bedrifter n?r de skal respektere menneskerettigheter og milj?hensyn? N?r kan man risikere ? bli klaget inn for OECDs kontaktpunkt?
Statssekret?r Erik Lahnstein, LO-leder Roar Fl?ten og NHO-sjef John Bernander innleder p? frokostseminar 15. juni om OECDs nye retningslinjer for ansvarlig n?ringsliv.
B?de innlederne og publikum kan utfordre professor og dekan Hans Petter Graver (UiO) p? hva OECDs klageorgan ?Kontaktpunktet for ansvarlig n?ringsliv? betyr for norsk n?ringsliv. Graver har ledet Kontaktpunktet siden 1. mars 2011.
OECDs nye retningslinjer gjelder for alle selskaper som driver med internasjonal handel, produksjon eller investeringer. Retningslinjene har anbefalinger om hvordan bedrifter skal f?lge opp blant annet menneskerettigheter, arbeidsforhold, korrupsjon og milj? selv og hos leverand?rer. Statsminister Jens Stoltenberg signerte de nye retningslinjene i Paris 25. mai 2011 sammen med alle OECDs medlemsland. Norge har spilt en aktiv rolle i forhandlingene om oppdatering.
OECD-retningslinjene er bindende for medlemslandene, og st?ttes av OECDs komiteer for n?ringslivet, fagbevegelsen og sivilt samfunn, representert i Norge gjennom henholdsvis NHO, LO og Forum for Utvikling og Milj? (ForUM).
Dato: 15. juni 2011
Tid: Kl. 09.00, frokost serveres fra kl. 08.45
Sted: NHOs gamle konferansesenter – Essendrops gt 3, vis-á-vis N?ringslivets Hus
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Mariam Naqvi, mobil: 980 08 2330000

Similar Posts