Natursp?rsm?l

Fujitsu med ny luft/vann varmepumpe

Fujitsu har levert luft til vann varmepumper over lang tid. Utfordringen for de med radiatoranlegg har v?rt at varmepumpene ikke har levert h?y nok temperatur p? turvannet, men v?rt begrenset til ca. 50 grader. For de med vannb?ren varme i gulvene har ikke dette v?rt noe problem da dette krever lavere temperaturer.
Men n? har alts? Fujitsu kommet med sin Waterstage High Power modell for b?de 1 og 3-fas. L?sningen er i kompressoren. For ? unng? overoppheting av gassen spr?ytes flytende kuldemedie inn i kompressoren slik at man kan l?fte trykket i kuldekretsen ytterligere. Mer trykk, mer effekt.
Denne l?sningen gj?r at man f?r 60 grader p? turvannet med utetemperatur helt ned i 20 minus, og det uten innkobling av el-kolbene.
Dette gj?r Fujitsu til en komplett leverand?r til alle vannb?rne systemer. Gulvvarme, radiatorer og fancoils.
Se gjerne v?r brosjyre.
FJ Klima Norge AS er distribut?r av varmepumper og klimaanlegg til
profesjonelle kunder over hele landet. Vi er Norges eneste offisielle
distribut?r av Fujitsu varmepumper og klimaanlegg.0000

Similar Posts