Natursp?rsm?l

Full frifinnelse for Siemens Business Services

Saken handler om et kontraktsforhold mellom Siemens? datterselskap Siemens Business Services (SBS) og Forsvaret.
– Saken har v?rt en stor belastning for selskapet og v?re medarbeidere. Derfor er vi meget tilfreds med at retten har sluttet seg til SBS? forst?else av de faktiske forhold i saken, sier administrerende direkt?r Per Otto Dyb i Siemens.
Partene har to ukers ankefrist. Dyb sier SBS vil vente med ? feire til dommen er rettskraftig, men understreker at den enstemmige dommen bekrefter at det var riktig av selskapet ikke ? vedta forelegget ilagt av ?kokrim.
Siemens har tidligere tilbakebetalt 75 millioner til Forsvaret. Dommen viser at det ikke var grunnlag for denne tilbakebetalingen.
Dalseide-rapporten har i stor grad v?rt grunnlaget for tiltalen. Retten legger til grunn at Dalseide-utvalget baserte sine konklusjoner p? feil kontraktsforst?else.
Retten peker p? enkelte kritikkverdige forhold om intern kontroll og kommunikasjon. Dette er forhold som SBS tidligere har tatt selvkritikk p?.

www.siemens.no/presse

For mer informasjon, vennligst kontakt:Christian Jahr, informasjonssjef
Mob: +47 95 22 60 88, e-post: [email protected]

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har om lag 2200 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

0000

Similar Posts