Natursp?rsm?l

Fullskalarensing st?r fast: Helserisiko skal avklares

vil det bli fremmet en sak til Stortinget om det videre arbeidet p? fullskalaprosjektet.

Dette inneb?rer at regjeringen vil foresl? f?rst ? gjennomf?re teknologikvalifisering hvor det ?pnes for flere teknologier

Similar Posts