Natursp?rsm?l

Fylkesveg 714 – ny bru over Dolmsundet: 100 millionar kroner i tilskott fr? staten

seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Ved handsaminga av reguleringsplanen for bygging av ny bru over Dolmsundet ved sida av eksisterande bru ved Vettstraumen og ny veg over Dolm?ya sommaren 2009

Similar Posts