Milj?teknikk

Gamle mobiltelefoner er en sikkerhetstrussel for bedrifter

(Fornebu, 29. mai 2013) Store mengder sensitiv informasjon om norske bedrifter ligger lagret p? gamle mobiltelefoner. Telenor roper n? et varsko og ber arbeidsgivere fokusere p? sikker h?ndtering av brukte mobiler gjennom mobilretur-programmet ?Brukt mobil nye muligheter?.

En unders?kelse gjennomf?rt av Norstat p? vegne av Telenor avdekker at halvparten av alle som f?r ny telefon av arbeidsgiver, velger ? beholde den gamle. Det betyr at det ligger hundretusenvis av brukte mobiltelefoner med sensitiv informasjon rundt om i norske hjem. Unders?kelsen avdekker ogs? at hver femte nordmann er bekymret for at sensitivt innhold skal komme p? avveie dersom de resirkulerer telefonen.
? Telenor er sv?rt bekymret for denne utviklingen og tar problemstillingen p? alvor. Gjennom mobilretur-tjenesten ?Brukt mobil, nye muligheter? s?rger vi for at bedrifter kan ha en 100% sikker, enkel og forsvarlig innsamling av ansattes brukte mobiler, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.
Kan f? alvorlige konsekvenser
Nasjonal sikkerhetsmyndighet deler bekymringen med Telenor. De mener mye informasjon kan komme p? avveie gjennom brukte mobiler uten sikring.

? Den ?kte bruken av smarttelefoner utgj?r en sikkerhetsrisiko for norske bedrifter. Folk b?r tenke p? at mobilen ogs? fungerer som kredittkort, nettbank og familiealbum. Hvis den ikke leveres til gjenvinning eller slettes p? andre m?ter kan det f? alvorlige konsekvenser, sier Fredrik Ruud Johnsen, kommunikasjonsr?dgiver i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).
Sikker, enkel og forsvarlig innsamling
Siden 2009 har Telenor samlet inn nesten 400.000 mobiltelefoner til gjenbruk og gjenvinning gjennom kampanjen. N? fortsetter Telenor Norges st?rste innsamlingen av brukte mobiltelefoner gjennom tidene, og lanserer en tjeneste for bedrifter som ?nsker ? ta sensitiv informasjon p? sine brukte mobiler p? alvor. I dag finnes det l?sninger for bedrifter og privatpersoner, ogs? om du ikke er Telenor-kunde. Innsamling i dag skjer ute hos bedrifter, i Telenorbutikken, p? web og med lokale idrettslag i norske hjem via Norges idrettsforbund
? Alle brukte bedriftsmobiler som samles inn gjennom Telenor, f?r alt av personlig informasjon 100 % sikkert slettet med Blancco mobile og blir h?ndtert p? en sikker og forsvarlig m?te. Deretter g?r mobilen enten til gjenvinning eller gjenbruk. Vi tilbyr ulike sikre transportl?sninger og henter hos bedrifter i hele Norge. Vi kan tilby l?ste beholdere med sikkerhetsklarert personell om kunden har et slikt behov, sier Svendsen.
Gjenbruk skaper nye muligheter
Mobilene som ikke kan gjenbrukes sendes i lukket beholder til godkjent gjenvinning i Norge. Svendsen mener det er uante fordeler for samfunnet ved ? samle inn gamle telefoner via dette programmet.
? Det jobbes med langsiktige initiativ for sikkerhet og milj? som er viktige aspekter innenfor v?rt arbeid med samfunnsansvar. Gjenbruksmobiler fra programmets skaper nye muligheter og tilgjengeliggj?r kommunikasjonstjenester for mennesker i nye markeder og reduserer samtidig belastningene p? milj?et gjennom forsvarlig resirkulering avslutter Svendsen.

Om NSM
NSM er fagmyndigheten som skal koordinere forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven.
NSM jobber med forebyggende sikkerhetstjeneste som i Norge omfatter alle tiltak for ? sikre skjermingsverdig informasjon og skjermingsverdige objekter mot sikkerhetstruende virksomhet som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger.
NSM er ogs? ut?vende organ i forholdet til andre land og internasjonale organisasjoner. Arbeidet som skjer i virksomhetene og i NSM betegnes samlet som forebyggende sikkerhetstjeneste
Kontaktinformasjon:
Elisabeth Helgesen, kommunikasjonsr?dgiver i Telenor Norge.
Tlf: 47900035, e-post: [email protected] Ruud Johnsen, kommunikasjonsr?dgiver i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).
Tlf: 91524492, e-post: [email protected] Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4400 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i Oslo. 4100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Fredrik Petteren   #NTNU   #Shell Eco-marathon   #Vanja Gjelstenli