Milj?politikk

Garantiordning for kraftintensiv industri

20-09-2010 17:08 Gassnova SF 1550 deltakere fra 53 land er samlet p? konferansen GHGT-10 i Amsterdam denne uken. Dette er n? verdens st?rste og mest innflytelsesrike CO2-teknologikonferanse. Land med flest deltakere er: USA (270), Nederland (193), Norge (155), Storbritannia (137), Frankrike (124), Tyskland (120), Japan (104) og Australia (69). Gassnova SF har med 12 delegater.

1550 deltakere fra 53 land er samlet p? konferansen GHGT-10 i Amsterdam denne uken. Dette er n? verdens st?rste og mest innflytelsesrike CO2-teknologikonferanse. Land med flest deltakere er: USA (270), Nederland (193), Norge (155), Storbritannia (137), Frankrike (124), Tyskland (120), Japan (104) og Australia (69). Gassnova SF har med 12 delegater.
Det er en stor jobb ? gj?re f?r CO2-h?ndtering f?r full effekt verden over?
P? ?pningsdagen samlet CO2-bransjen seg i en hovedsesjon, der sentrale internasjonale akt?rer satte standarden for konferansen. Bransjen ser for tiden riktignok effekten av finanskrisen, men er likevel godt i gang. Innlederne pekte p? utfordringer og hvordan CO2-h?ndtering vil spille en viktig rolle blant tiltakene for ? l?se klimaproblemene. CO2-h?ndtering er kompleks, men det foreg?r et betydelig antall utviklingsprosjekter av forskjellig st?rrelse som verden n? ser til og vil h?ste erfaring fra.
Nick Otter, direkt?r for det viktige nystartede ?Global CCS Institute? i Australia, som har 263 medlemmer fra regjeringer til industri og milj?organisasjoner, var f?rst ut og minnet oss alle om hvilken hastighet som er n?dvendig for ? n? m?lene. Vi ser nemlig at CO2-h?ndtering vil bety s? mye, ca 20 % av tiltakene som trengs, i verdens kamp for ? redusere CO2-utslippene. Det er viktig ? dele kunnskap, v?re faktabasert og at myndighetene er med ? f? frem prosjektene, da de ikke g?r av seg selv. N?kkelutfordringen er finansiering, politikkutforming og reduksjon av usikkerheten forbundet med CO2-h?ndtering. Hovedm?let med GHGT-10, fortsetter Otter, er ? komme sammen og s?rge for at vi holder oppe hastigheten, og at vi forst?r at det haster og at det er store ting vi iverksetter med CO2-h?ndtering.
Gassnova sponset dagens lunsj
Gassnova som gullsponsor med egen stand sponset dagens lunsj for ? profilere alle aktivitetene i Norge og skape interesse for v?rt arbeid. Det har v?rt mange innom standen v?r allerede i dag, og mange spennende samtaler har blitt f?rt. Vi h?per p? fortsatt trykk de kommende tre dagene. Gassnova fikk god hjelp fra Grenland Friteater, som hadde en oppvisning med blant annet stylteg?ing, sykling og det hele ble avsluttet med en egen Gassnova ballong hvor en av skuespillerne forsvant inni.

Kontaktperson(er):
Anne Margrete Blaker
Telefon: 94162142
E-post:[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy