Natursp?rsm?l

G?rsvindm?lle blir satt opp i Time Kommune

Time Kommune stiller seg positive til s?knaden om etablering av g?rdsvindm?lle p? H?g J?ren. G?rdbruker Svein Ove Risa har s?kt Time om ? f? sette opp en 45 kW husstandsm?lle p? g?rden sin p? Tunheim, s?r for Undheim i Time kommune. Lokasjonen som har en ?rsmiddelvind p? ca 8 m/s, er n?rmeste nabo til H?g J?ren Vindpark som snart settes i drift.
Vindm?llen er en WindEn 45 kW med rotor p? ?15 m og fagverkmast p? 36 meter. M?llen vil kunne produsere opp mot 180?000 kWh pr. ?r. Noe som tilsvarer g?rdens forbruk. Leverand?r av vindm?llen er Wind Energy Nordic i ?rsta.
For flere detaljer om saken. Ta kontakt med: Bj?rn Helset, WEN, 949 71 201 eller Svein Over Risa, 900 22 3910000

Similar Posts