Milj?teknikk

– Gj?r det umulig ? n? klimam?lene

– Nasjonal transportplan gj?r det umulig for Norge ? n? klimam?lene, sier Hallvard Surlien, talsperson i Gr?nn Ungdom.

Gr?nn Ungdom er ikke imponert etter ? ha sett n?rmere p? klimagassregnskapet i Nasjonal Transportplan, som regjeringen presenterte tidligere i dag. Regjeringen skriver at de foresl?tte jernbaneinvesteringene i planen vil redusere CO2-utslippene fra veitrafikk ?rlig med 102 500 tonn fra 2024. Samtidig vil veginvesteringene gi en ?rlig ?kning i utslippene p? 77 000 tonn CO2. Dette betyr en samlet reduksjon i CO2-utslippene med 25 500 tonn som f?lge av endret trafikk. Det utgj?r bare rundt 0,05 % av Norges klimagassutslipp i 2011.
– If?lge FN m? vi redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2020 og 90 % innen 2050 for ? unng? alvorlige og uopprettelige klimaendringer. Hvordan skal vi klare det hvis vi bare skal redusere utslippene mikroskopisk i den sektoren som st?r for en fjerdel av Norges utslipp? sp?r Surlien.
Regjeringen g?r blant annet inn for ? bygge firefelts E39 fra Trondheim til Stavanger og firefelts E6 fra Hamar til Lillehammer, som skal g? gjennom et naturreservat. Ferdigstilling av hele InterCity-trianglet, det vil si dobbeltspor jernbane mellom Halden, Lillehammer og Skien, utsettes til 2030. Gr?nn Ungdom mener milj? er bortprioritert totalt i planen.
– Jernbane kutter utslippene, er mer trafikksikkert og bedrer trafikkflyten. Likevel vil regjeringen bruke enorme summer p? flere motorveier som bare vil ?ke veitrafikken. De bryr seg fint lite om det faktum at vi m? begynne ? bygge lavutslipssamfunnet. For ? f? til det burde InterCity-trianglet v?rt ferdig innen 2025 og minst én h?yhastighetsjernbane burde v?rt p?begynt bygging f?r 2024, sier Surlien.

Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Nic Nilsen   #Oslo Lufthavn Gardermoen   #Pir Nord