Milj?politikk

God praksis for ? redusere forurensning fra punktkilder ved bruk av plantevernmidler

Asplan Viak har kj?pt KanEnergi, som fra 1. november g?r inn som en egen enhet i selskapet. KanEnergi er Norges fremste r?dgivningsselskap for milj?messige og gode energil?sninger og har eksperter p? fornybar energi, sol- og bioenergi, energi i bygninger, industri og transport. – For oss inneb?rer oppkj?pet en betydelig styrking av v?r spisskompetanse p? energi, og store muligheter for synergier mellom v?re ?vrige tjenesteomr?der, sier adm.dir i Asplan Viak, ?yvind Mork.
– Milj?effektiv samfunnsutvikling stiller store krav til myndigheter og n?ringsliv fordi forskjellige planprosjekter og tiltak ofte griper inn i hverandre p? flere sektorer og fagomr?der samtidig, sier ?yvind Mork. – Asplan Viak vil som ledende planmilj? n? enda bedre kunne sikre prosjektering av bredt sammensatte utfordringer, spesielt i tidligfasen av prosjektene. Det er i denne fasen av prosjektene man kan ta de riktige beslutningene som gir st?rst effekt p? lengre sikt, understreker Mork. Fra f?r har Asplan Viak med sine vel 600 ansatte betydelig kompetanse p? plan og analyse, arkitektur og landskap, bygg, installasjoner, samferdsel og milj?. N?r blir ogs? energi et betydelig satsingsomr?de for selskapet.
Med sitt datterselskap KanEnergi Sweden AB har KanEnergi vel 30 ansatte, jevnt fordelt mellom Norge og Sverige. Selskapet opererer i et marked med betydelig vekst, og p?regner n?r en dobling av antall konsulenter de neste 2-3 ?rene. ? At markedet i stadig st?rre grad ettersp?r energifaglig r?dgivning er en av de viktigste ?rsakene til at vi n? selger, og blir en del av et stort og ledende planmilj?, sier daglig leder Fritjof Salvesen i KanEnergi.
Ytterligere opplysninger:
Adm.dir Asplan Viak ?yvind Mork: 95 276 101
Adm.dir KanEnergi Fritjof Salvesen: Tlf.: 404 07 853
Bildetekst: fra venstre: ?yvind Mork ? Adm. direkt?r Asplan Viak, Fritjof Salvesen ? Adm. direkt?r KanEnergi.
Bilder

0000

Similar Posts