Vann

Godt ?r for Statskog

Mer skogsdrift bidro til et godt resultat for landets st?rste grunneier i 2011. Statskog-konsernet hadde i fjor en omsetning p? 398 millioner kroner og et driftsresultat p? n?r 110 millioner.

? Det gode ?ret skyldes blant annet at det ble mer i skog i Statskog. Kj?pet av Borregaard-skogene styrket oss betydelig, f?rst og fremst som skogeier, men ogs? som grunneier og eiendomsutvikler, sier administrerende direkt?r ?istein Aagesen. Resultatet f?r skatt ble p? 86,6 millioner, og resultatet etter skatt 75,4 millioner, en betydelig ?kning fra 30 millioner ?ret f?r og 27,9 millioner i 2009. Statskog kj?pte selskapene Borregaard Skoger AS, AS B?rresen og Borregaard Vafos AS p? tampen av 2010. Kj?pet bet?d anskaffelse av rundt 1,1millioner dekar, hvorav rundt 750 000 dekar er produktiv skog. Prisen p? dr?yt 1,7 milliarder kroner ble gjenstand for debatt.
? Mange spekulerte i at prisen var for h?y. Det f?rste hele drifts?ret indikerer at kj?pet var en fornuftig forretningsmessig investering, sier Aagesen. Statskog avvirket nesten tre ganger s? mye t?mmer i fjor som ?ret f?r, n? p? mer samlete omr?der.
Solgte eiendommer
? Styret er forn?yd med resultatet for 2011. Ikke minst er det tilfredsstillende at Statskog i 2011 fikk en god underliggende driftsmargin, skriver styret og styreleder Marit Arnstad i ?rsberetningen. Statskog har ogs? solgt spredte skogeiendommer over hele landet i ?ret som gikk, for ? f? en mer samlet eiendomsstruktur. 42 st?rre og mindre skogeiendommer ble solgt. Salget p?g?r til 2017. B?de salg av skogeiendommer og skogvernerstatning inng?r som en del av 2011-resultatet. Det gode resultatet forklares ogs? med at driften har v?rt gjennom reorganisering og omstilling, med overgang til fem regioner med eget resultatansvar.
? Vi har kuttet administrasjonskostnader og driver mer rasjonelt, sier Aagesen.
Inn p? kraft
I tillegg til skog og eiendom, har Statskog energi og friluftsliv som kjerneomr?der. Selskapet Statskog Energi AS ble etablert i fjor. Da kom ogs? den f?rste konsesjonen.
? Sm?kraftverket Muoidejohka i Beiarn blir det f?rste Statskog er med p? ? bygge, sier Aagesen. Med Statskogs kj?p av de nye omr?dene i Hedmark og Buskerud, har flere nordmenn f?tt mulighet til jakt, fiske og leie av hytter p? ?stlandet. Statskog har som policy at tilgangen skal v?re lik for alle. Statskog solgte 15500 sm?viltjaktkort og n?rmere 16 000 fiskekort i 2011.
Les hele ?rsrapporten her: http://2011.statskog.no/
Kontaktpersoner:
Marit Arnstad, styreleder, tlf. 917 52 597

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyr?. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne
artikkelen er skrevet for Statskog.
Vedlagte filer
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy