Milj?teknikk

Godt boligkvartal for Veidekke

Veidekke har solgt 23 % flere boliger i tredje kvartal 2013 enn i samme kvartal i 2012. – Selv om det ikke har v?rt salgsstart av nye prosjekter i l?pet av kvartalet, har Veidekke solgt 235 boliger for til sammen 852 millioner kroner. Vi er spesielt forn?yd med at boligsalget i Sverige n? har kommet opp p? niv? med salget i Norge, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.
Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige solgte i tredje kvartal til sammen 235 boliger. Samlet salgsverdi i kvartalet var 852 millioner kroner, og Veidekkes andel var 590 millioner kroner. S? langt i 2013 har Veidekke solgt boliger for over 3 mrd kroner.
Veidekke kommer til ? ha flere nye salgsstarter i fjerde kvartal. Blant annet vil vi starte salget av boliger p? L?ren i Oslo sammen med OBOS. Dette kommer til ? bli et av Veidekkes viktigste boligprosjekter fremover med mer enn 750 boenheter. Andre viktige prosjekter med nye salgstrinn er Sjetnan Nedre i Trondheim og Sj? Panorama i Sandnes. Ogs? i Sverige vil flere prosjekter komme for salg i fjerde kvartal med nytt salgstrinn i R?bylund i Lund og Örby i Stockholm.
Ved utgangen av tredje kvartal hadde Veidekke 1.814 boliger under produksjon, hvor av Veidekkes andel er 1.372. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppf?ring er hele 79 %.
Boligsalgstallene for Veidekke ser slik ut pr tredje kvartal 2013:
Boligsalget3. kvartal brutto 2013 (2012)3. kvartal netto (*) 2013 (2012)Totalt brutto 2013 (2012)Totalt netto (*) 2013 (2012)
Norge115 (137)71 (102)412 (494)272 (377)
Sverige120 (54)109 (50)339 (172)290 (154)
Totalt235 (191)180 (152)751(666)562 (531)

* Veidekkes andel av boligsalget i samarbeidsprosjekter og i v?re heleide prosjekter.
For mer informasjon kontakt:
Direkt?r for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, [email protected]
Finansdirekt?r J?rgen Michelet, tlf +47 917 43 856, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Danmark Boligprisene   #HMS   #Rolf Albriktsen   #Sverige God