Natur

Goodtech bygger nytt stamnettanlegg for Svenska Kraftnät

Goodtechs satsning innen kraft- og energisektoren, Power-programmet*, har god fremgang. Et godt eksempel er den nye totalentreprisen som Goodtech Projects & Services AB har vunnet for en komplett kraftforsyningsleveranse til Svenska Kraftnät i forbindelse med byggingen av det nye stamnettanlegget CT76 Karlslund. Ordreverdien er ca. SEK 100 millioner.

– Denne omfattende kontrakten med Svenska Kraftnät er et godt bevis p? at Power-programmet ligger riktig i tiden og blir verdsatt av v?re kunder. Dette prosjektet, i tillegg til ?vrige oppdrag innen kraftsegmentet, gir oss en god plattform for en fortsatt positiv utvikling av v?r kraftvirksomhet, konstaterer Vidar L?te, Goodtechs konsernsjef.
Til Svenska Kraftnäts nye 400 kV stamnettstasjon ved Örebro tar Goodtech ansvar for helheten, det vil si alt fra konstruksjon, beregninger og leveranse av materiell til grunn- og bygningsarbeider samt installasjon, idriftsettelse og oppl?ring.
– En bedre dialog og samhandling mellom v?re teknikkomr?der og entreprise-enheter f?rer til at store deler av Goodtechs virksomhet i Sverige involveres i prosjektet. Alle v?re engasjerte medarbeidere er innstilt p? ? gj?re sitt ytterste for ? overlevere et anlegg i toppklasse h?sten 2015, sier Kjell Jacobson, anbudsansvarlig for prosjektet i Goodtech.
Den nye stasjonen Karlslund, som best?r av en 400 kV fordelingstavle (6 skap), en 400/220 kV transformator og en 220 kV fordelingstavle (3 skap), bygges i hovedsak for ? kunne overf?re overskuddseffekt fra Uppland og Södra Gästrikland, via omr?det rundt Hallsberg, til S?r-Sverige.
Goodtechs Power-program*
Etablert sommeren 2012 for ? intensivere arbeidet med standardisering, konseptutvikling og markedssp?rsm?l som skaper ?kt merverdi for kundene innen kraftsegmentet. Basisen i dette arbeidet er over 100 kraftingeni?rer/teknikere med kompetanse til ? utvikle, gjenbruke og lage pakkel?sninger av Goodtechs eksisterende og framtidige tekniske l?sninger innen kraftomr?det.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Vidar L?te, konsernsjef Goodtech, tlf. +47 901 39 388, e-post: [email protected]
Kjell Jacobson, Salgs- og anbudsingeni?r Goodtech, tlf. +46 72 732 59 56, e-post: [email protected]

Om Goodtech
Goodtech er notert p? Oslo B?rs, omsetter for ca NOK 2,4 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere p? et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, milj?teknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.
0000

Similar Posts