milj?

Goodtech levererar kraft- och automationslösningar till LKAB i Narvik

Goodtech Projects & Services AB har tecknat ett kontrakt med Skanska och LKAB avseende leverans av tekniska system inom kraftförsörjning och automation till gruvföretagets utskeppningshamn för järnmalm i Narvik. Ordervärdet uppg?r till cirka 80 miljoner norska kronor.

Goodtechs uppdrag omfattar projektering, konstruktion, programmering av PLC- och SCADA-system, mellanspänningsställverk, transformatorer, 690V och 400V l?gpänningsställverk, frekvensomriktare, installation, provtagning och idriftsättning av anläggningen. Styrsystemet, som är av typ Siemens S7, integreras mot befintligt SCADA-system av typ Schneider IGSS.
Arbetet startar omg?ende med färdigställande i december 2015.
-Vi känner naturligtvis en stor stolthet över att LKAB tillsammans med Skanska ger oss förtroendet för ett utmanande projekt med stort teknikinneh?ll utanför Sverige, säger Stefan Helmvall Divisionschef för Sverige Nord. Förhoppningen är att v?r insats skall bidra till LKABs fortsatta framtida utveckling p? ett bra sätt.
For ytterligare information, kontakta:
Jonas Bergquist, säljchef Industri, tlf. +46 70 682 40 80, e-post: [email protected]
Stefan Helmvall, divisionschef Nord, tlf. +46 70 248 51 81, e-post: [email protected]
Om Goodtech
Goodtech är ett teknikföretag som arbetar m?lmedvetet med att förnya och utveckla viktiga samhällsfunktioner. Genom v?r kärnkompetens inom el, automation och kraft- och industrieknik bidrar vi till säkrare energiförsörjning, bättre infrastruktur och effektivare och miljövänligare produktion.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy