milj?

Goodtech vinner jernbanekontrakt i Sverige

Kontrakten er en totalentreprise som underentrepren?r til NCC Construction AB for samtlige el-, signal- og telearbeider i forbindelse utbyggingen av Svealandsbanan med dobbeltspor p? strekningen mellom Strängnäs og Härad. Kontraktsverdien er over SEK 100 millioner.

Goodtech har i dag formelt signert kontrakt med NCC for utbyggingen av den 8,5 km lange strekningen fra enkeltspor til dobbeltspor inneb?rer jernbanearbeider ved Strängnäs stasjon og bygging av en 3 km lang tunnel og 9 broer. Kontrakten vil innregnes i Goodtechs ordrereserve pr 30.06.2014.
Goodtechs leveranse omfatter blant annet tunnelinstallasjoner, leveranse av signalanlegg, kontaktledningssystem, elektroinstallasjoner i veianlegg og generelle jernbaneinstallasjoner for elektro, signal og tele. I entreprisen inng?r ogs? leveranse av en ny signalsikringsanlegg 95.
– Strängnäs ? Härad er en viktig kontrakt for NCC og vi ser p? Goodtech som en god entrepren?r ? ha med i et prosjekt av denne typen, sier Göran Dom?s, Affärschef, NCC Infra. Jernbaneteknisk kunnskap b?de n?r det gjelder prosjektering og bygging er sentralt i prosjektet, og m?ten Goodtech l?ser dette gj?r at vi har h?ye forventninger til prosjektgjennomf?ringen.
– Kontrakten med NCC Construction AB er en tillitserkl?ring, og vi er stolte over ? f? ta en viktig del i en av de ? teknisk sett ? bredeste totalentreprisen noen sinne innen svensk jernbane, sier Gunnar Hammarström, kundeansvarlig Jernbane i Goodtech. Vi har bygd opp v?r jernbanesatsing med egen prosjektering for ? ha den beste organisasjonen for totalentrepriser og dette er et viktig steg i denne satsningen. Trafikverket gjennomf?rer en kraftig ?kning av andelen totalentrepriser og vi er godt posisjonert for denne endringen.
NCC starter arbeidene sommeren 2014 og hele utbyggingen, som har en prislapp p? SEK 974 millioner, forventes ? v?re ferdig i 2018.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Gunnar Hammarström, Kundeansvarlig Jernbane, Goodtech, tlf: +46 21 10 63 30, e-post:
[email protected]
Anders Lundmark, Konserndirekt?r Infra, Goodtech, tlf: +46 70 238 3041, e-post: [email protected]
Vidar L?te, Konsernsjef Goodtech ASA, tlf: +47 901 39 388, e-post: [email protected]

Om Goodtech
Goodtech er notert p? Oslo B?rs, omsetter for ca NOK 2,4 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere p? et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, milj?teknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.
335460

Similar Posts