Milj??deleggelse

Goodtech vinner nye kontrakter for bulkh?ndtering i ?st-Europa og Afrika

Goodtech vinner nye kontrakter for bulkh?ndtering i ?st-Europa og Afrika
25-09-2014 08:00 Goodtech ASA Goodtech har vunnet fire nye kontrakter for fylling av gj?dsel i Portabulk? storsekker til produsenter i Romania, Polen, Russland og Nigeria. Kontraktene har en totalverdi p? ca. NOK 10 millioner og befester Goodtechs posisjon som en konkurransedyktig akt?r p? det internasjonale markedet.

Goodtech har vunnet fire nye kontrakter for fylling av gj?dsel i Portabulk? storsekker til produsenter i Romania, Polen, Russland og Nigeria. Kontraktene har en totalverdi p? ca. NOK 10 millioner og befester Goodtechs posisjon som en konkurransedyktig akt?r p? det internasjonale markedet.
Kontraktene omfatter konstruksjon og leveranse av Portabulk? Net Weight Filling (NWF) systemer for bruk med Portabulk? én-punkts storsekker (Flexible Intermediate Bulk Container ? FIBC).
– Kontraktene viser at vi er konkurransedyktige og oppn?r kundetilfredshet og tillit i markeder med ?kende kvalitetskrav og mange leverand?rer, sier Knut Halvorsen, salgssjef i Goodtech Solutions Porsgrunn.

Avdelingen i Porsgrunn bearbeider det internasjonale markedet for bulkh?ndtering i samarbeid med lokale forhandlere og samarbeidspartnere. Prosjektgjennomf?ringen utf?res av Goodtech Solutions i Säffle, Sverige. Her designes og konstrueres anleggene f?r de sendes til sluttkunden for installasjon og igangkj?ring.
– Stort kontaktnett gjennom lokale partnere og kundetilpassede l?sninger med optimal kost/nytteverdi er n?kkelen til ? lykkes i internasjonale markeder med stort prispress, fortsetter Halvorsen. Portabulk?-systemet er sv?rt fleksibelt og gj?r det mulig ? skreddersy l?sninger til den enkelte kundens behov. Vi ser derfor ytterligere muligheter for ? befeste v?r posisjon i disse markedene i tiden fremover.
Om kontraktene:
Azomures i Tirgu Mures, Romania
Azomures er en verdifull kunde for Goodtech. Selskapet kj?pte to Portabulk? NWF-anlegg i 2009, og har dyktige operat?rer som utnytter l?sningen maksimalt. H?y kapasitet og effektivitet bidrar dermed til en sv?rt l?nnsom produksjon for Azomures.
Novomoskovsk Azot (Eurochem) i Novomoskovsk, Russland

Novomoskovsk Azot er en av et stort antall gj?dselprodusenter i Russland. Kunden valgte et anlegg fra Goodtech p? grunn av evnen til ? integrere utstyret i eksisterende bygningsmasse p? en effektiv m?te. Spesielt viktig var det ? redusere avstanden fra fylleomr?det til traverskranene slik at sekkene kan lastes direkte p? jernbanevogner.
Saipem Dangote, via Haver & Boecker, i Edo State, Nigeria

Goodtech har gjennom flere ?r samarbeidet med tyske Haver & Boecker, som er en stor, global akt?r innen fylling av sm?sekker. I prosjekter der det i tillegg behov for fylling i storsekk, benyttes Goodtechs kompetanse og teknologi for ? m?te kundenes krav. Til Saipem Dangote skal Haver & Boecker levere 10 sm?sekkanlegg i tillegg til Portabulk?-systemet fra Goodtech.
Azoty Tarnow i Tarnow, Polen

Goodtech har bearbeidet det voksende polske markedet i de senere ?r i samarbeid med Haver Trading, lokalisert i Wrocław. Til tross for at Polen er et prispresset marked, har selskapene i fellesskap greid ? etablere en solid posisjon med stor kundekontaktflate. Samarbeidet er under stadig utvikling og det er gode muligheter for et utvidet samarbeid med Haver Trading, ogs? utenfor Polen.
Om Portabulk? – Goodtechs system for bulkh?ndtering og storsekkpakking

Portabulk?-systemet er basert p? immaterielle rettigheter som ble utviklet gjennom mange ?r, mens selskapet var en del av Norsk Hydros Agri-divisjon. Den velkjente Portabulk? storsekken stammer fra denne perioden, og er opphavet til den integrerte h?ndterings- og fylleteknologien som kan benyttes for alle typer frittflytende bulkmaterialer som gj?dsel, fôr, salt, fr?, mineraler, kjemikalier, med mer.
Portabulk?-systemet omfatter l?sninger for h?ndtering, fylling, merking, transport og sporing som gj?r det mulig ? optimalisere hele distribusjonskjeden fra r?vareinntak til ferdigvareutskipning til sluttkunden.
I l?pet av en 20-?rs periode har Goodtech levert over 140 Portabulk? prosjekter til ledende bulkvareprodusenter over hele verden.
Parallelt med prosjektvirksomheten leverer enheten i Porsgrunn Portabulk? storsekker til store kunder i Japan og Chile. Denne n?rkontakten med sluttbrukere gir kontinuerlige innspill til videreutvikling av Portabulk?-systemet.

For mer informasjon:
Knut Halvorsen, tlf. +47 35 93 05 50, e-mail: [email protected]

Om Goodtech
Goodtech er notert p? Oslo B?rs, omsetter for ca NOK 2,4 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere p? et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, milj?teknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy