Vann

Goodyear lanserer lastebildekkserien Marathon +

Med lanseringen av den helt nye serien Goodyear Marathon + innf?rer vi en serie lastebildekk som reduserer driftskostnadene enda mer enn forgjengerne[1] og konkurrentene[2]. Goodyear Marathon LHS II + og LHD II + styre- og drivakseldekk for langtransport har den laveste rullemotstanden av alle Goodyears lastebildekk og bedre grep p? v?tt underlag enn konkurrentene[2] uten at det g?r p? bekostning av kj?relengden. Rullemotstanden p? de nye dekkene er 7 % lavere enn p? Marathon LHS II og LHD II, noe som betyr enda lavere drivstofforbruk og lavere utslipp1. TÜV Süd Automotive[2] har utf?rt tester der de sammenlignet egenskapene for de nye Marathon +-dekkene med tre hovedkonkurrenter. De demonstrerer de nye dekkenes overlegne rullemotstand og bremseegenskaper p? v?tt underlag. N?kkelen til de teknologiske fremskrittene som har gjort dette mulig, er et nyskapende slitebanemateriale som kalles Silefex.
MARKEDSDATA
Med drivstoffkostnader som i enkelte tilfeller st?r for 34,9 % av samlede driftskostnader for et kj?ret?y, etterfulgt av sj?f?rkostnader, 27,1 % og dekkostnader bare 2,4 %[3], fokuserer Goodyear p? teknologi som reduserer drivstofforbruket enda mer. Vi tar ingen snarveier innenfor forsknings- og utviklingsarbeidet p? dette omr?det, og ? opprettholde og til og med forbedre kj?relengden og grepet p? v?tt underlag er ogs? av stor betydning i dette arbeidet.
SILEFEX-TEKNOLOGI
De h?ye rullemotstandsniv?et ? 7 % bedre enn forgjengerne ? har vi oppn?dd takket v?re et nytt, forbedret slitebanemateriale som kalles Silefex. Grepet p? v?tt underlag er ogs? bemerkelsesverdig. Silefex er utviklet p? Goodyear Innovation Center Luxembourg. Det inneholder en optimal blanding av silikafyllere og f?rsteklasses naturgummi.
ANDRE FORDELER
I tillegg til forbedret rullemotstand har noen av dimensjonene i den nye Marathon LHS II +-serien for styreaksler ?kte belastningsindekser, som gir kj?ret?yet h?yere belastningskapasitet.
Goodyear Marathon LHS II + og LHD II + erstatter Goodyear Marathon LHS II og LHD II, som satte nye standarder for dekkegenskaper, spesielt n?r det gjaldt rullemotstand og dermed drivstofforbruk og utslipp.
? erstatte en kombinasjon av Marathon LHS II, LHD II og LHT II med LHS II +, LHD II + og LHT II kan f?re til en reduksjon i drivstofforbruket p? 1 %. Det betyr at for en lastebil med tilhenger som har et drivstofforbruk p? 3,2 l/mil og med en drivstoffpris p? 1,20 euro per liter og en ?rlig kj?relengde p? 120 000 km kan et slikt dekkbytte f?re til en innsparing p? 500 euro per kj?ret?y per ?r og en reduksjon i CO2-utslippene p? 1000 kg.
TESTER OG RESULTATER
TÜV Süd Automotives rapport 76246887-12 er basert p? styre- og drivakseldekkdimensjon 315/70R22.5 og tilhengerdekkdimensjon 385/65R22.5. M?let for testen var ? sammenligne de ulike dekkenes rullemotstand. Kombinasjonen av Goodyear Marathon LHS II + styredekk, Marathon LHD II + drivdekk og Marathon LHT II tilhengerdekk ble sammenlignet med tilsvarende dekk fra tre store konkurrenter. N?r det gjelder rullemotstand var LHS II + styredekk mellom 3 og 19 % bedre enn konkurrentene, Marathon LHD II + var i ett tilfelle likt med en konkurrent og i de andre tilfellene opptil 16 % bedre, mens Marathon LHT II tilhengerdekk var mellom 12 og 28 % bedre enn konkurrentene. TÜV Süd Automotives rapport 76246886-1 er basert p? veigrep p? v?tt underlag. Her ble Goodyear Marathon LHS II + styredekk og Marathon LHD II + drivdekk testet. Resultatene for grep p? v?tt underlag viser at n?r det gjelder stoppstrekning var Goodyear-kombinasjonen bedre enn konkurrentene i alle tilfeller, og i ett tilfelle hele 0,9 meter kortere. Gjennomsnittlig var Goodyear-kombinasjonens bremsestrekning p? v?t asfalt 2 % bedre enn konkurrentenes.

PARTNERSKAP
Goodyear samarbeidet tett med Mercedes-Benz Trucks i arbeidet med ? utvikle de nye Marathon +-dekkene. Tester p? de nye dekkene, inkludert testing av m?nsterslitasje og veigrep p? v?tt underlag, er utf?rt av Mercedes-Benz Trucks, og resultatene for de nye dekkene, som n? har f?tt navnene Marathon LHS II + og Marathon LHD II +, ble bekreftet. For ? sikre at resultatene var korrekte og ble opprettholdt gjennom dekkenes levetid, deltok flere operat?rer i felttestingen. Disse ble kj?rt over perioder p? 18 m?neder i kommersiell langtransport p? modellene Mercedes-Benz Actros 1844 og 1841.
Goodyear presenterer n? Marathon +-serien til alle st?rre utstyrsprodusenter for ? demonstrere fordelene disse dekkene gir som originaldekk.
Radardiagrammet viser hvordan fem av dekkenes hovedfunksjonsomr?der kom ut i en sammenligning mellom LHS II + og LHD II + og forgjengerne, LHS II og LHD II1.

Resultatet av TÜV Süds test nummer 76246887-1 og 76246886-1, en sammenligning av kombinasjonen LHS II + styredekk, LHD II + drivdekk og LHT II tilhengerdekk med tilsvarende dekk fra tre hovedkonkurrenter1.

[1] Data beregnet av Goodyear Innovation Center Luxembourg 2011.

[2] Dataene ble m?lt av TÜV Süd i august 2011 (test nummer 76246887-1) og september 2011 (76246886-1). De testede dekkene ? Goodyear Marathon LHS II + / LHD II / LHT II ? ble sammenlignet med henholdsvis styre-, driv- og tilhengerakseldekk fra de tre hovedkonkurrentene. Dekkdimensjoner 315/70R22.5 (styre- og drivaksel) og 385/65R22.5 (tilhenger).
Beregningen av rullemotstandsratioen er basert p? en belastningsfordeling p? 17 % for styreaksel, 25 % for drivaksel og 58 % for tilhengeraksel. V?tgrepsindeksen ble m?lt med styredekk p? fremre aksel og drivdekk p? drivakselen med en belastning p? 6600 kg p? styreakselen og 11200 kg p? drivakselen.

[3] Tallene, som er publisert i magasinet Transport Engineer for januar 2011, gjelder en 40-tonns lastebil med tilhenger med fem aksler.
Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer ?tte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic best?r av omtrent 140 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 70,000 ansatte og produserer sine produkter p? mer enn 60 anlegg i 25 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av h?ykvalitets- og ultrah?ykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har f?rt til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskj?ring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.

Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du g? til www.goodyear.com. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du g? til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.
0000

Similar Posts