Vann

Grasrotbevegelse etterlyser organisering

Strandryddedagen 2011 bekreftet at marin fors?pling er en stor milj?utfordring ogs? i Norge. Strandryddedagen ble en grasrotbevegelse som ?nsker ? fortsette kampen mot marin fors?pling og sikre rene strender der de bor.
Hold Norge rent arrangerte Strandryddedagen 2011 som samlet bedrifter, organisasjoner og frivillige til en felles dugnad for rene strender. 2000 ryddere fjernet 1242 sekker med avfall fra til sammen 100 km kystlinje.
Internasjonal konferanse
Hold Norge rent tar ansvar p? vegne av grasrotbevegelsen og g?r i front for ? sikre at arbeidet mot marin fors?pling blir satt i system. 10. januar 2012 arrangerer Hold Norge rent en internasjonal konferanse i Oslo om marin fors?pling, der internasjonale milj?forkjempere, norske ildsjeler, departementer og organisasjoner samles for ? legge en handlingsplan for det videre arbeidet. Konferansen skal bidra til ? ?ke kunnskapen om marin fors?pling og utfordre myndigheter, organisasjoner og n?ringsliv til ? ta ansvar for ? igangsette tiltak.

Ildsjelene deltar
P? konferansen deltar foredragsholdere fra Norge og Europa, og hovedm?let for dagen er ? komme til enighet om fem konklusjoner som skal brukes i det videre arbeidet med marin fors?pling, nasjonalt og internasjonalt. Flere av ildsjelene fra grasrotbevegelsen vil v?re tilstede p? konferansen for ? dele sine erfaringer.

Hold Norge rent mener det er avgj?rende at n?ringsliv, organisasjoner, frivillige og myndigheter samarbeider for ? f? til en kontinuerlig og m?lrettet bekjempelse av milj?problemet.

Bakgrunn for konferansen
Marin fors?pling er et globalt milj?problem i ?kende styrke. Marine milj?er over hele verden utsettes for avfall, og b?de dyr, mennesker og n?ringsliv trues av fors?plingen. ?tte millioner gjenstander ender i havet hver dag. Ocean Concercancy arrangerer ?rlig en internasjonal strandryddedag, International Coastal Cleanup. Norge deltok for f?rste gang i 2011. Aksjonen avdekket at marin fors?pling er et utbredt problem langs hele norskekysten.

Kontaktinformasjon:
Kampanjeleder, Emily Robertson. e-post: [email protected], telefon: 41220896
For mer informasjon om konferansen og Strandryddedagen, se: www.holdnorgerent.no
Vedlegg
Strandryddedagen 2012 ( Filetype: doc , Size: 25088 bytes )
0000

Similar Posts