Milj?teknikk

Grenlandskommunene velger Agder

23-09-2013 14:39 LOS Kommunene i Grenlands-omr?det har valgt str?mselskapet LOS som kraftleverand?r de neste to ?rene, med mulighet for to ?rs forlengelse. Avtalen har en ?rlig verdi p? n?rmere 60 millioner kroner.

Kommunene i Grenlands-omr?det har valgt str?mselskapet LOS som kraftleverand?r de neste to ?rene, med mulighet for to ?rs forlengelse. Avtalen har en ?rlig verdi p? n?rmere 60 millioner kroner.

Avtalen inneb?rer leveranse av et ?rlig str?mforbruk p? 160 GWh, fordelt p? n?rmere 1400 anlegg. St?rrelsen tilsvarer str?mforbruket til 10 000 norske husholdninger med et ?rlig snittforbruk p? 16 000 kWh.
Seks kommuner
Det er kommunene Bamble, Drangedal, Krager?, Porsgrunn, Siljan og Skien som gjennom Grenlandskommunenes innkj?psenhet har forhandlet frem den nye str?mavtalen. Et viktig m?l for den nye kraftleveringsavtalen har v?rt ?nsket om portef?ljeforvaltning, der kraftleverand?ren s?rger for god kontroll p? risikoelementene knyttet til kraftmarkedet.
Ledende akt?r
– Vi er sv?rt godt forn?yd med ? vinne dette anbudet. I tillegg til ? befeste v?r posisjon som Norges st?rste akt?r i bedriftsmarkedet, betyr det mye for oss ? styrke posisjonen ytterligere i det offentlige, sier Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS. Han synes ogs? det er hyggelig ? registrere at LOS b?de er konkurransedyktig p? pris og kvalitet, og har et solid kraftforvaltningsmilj? som kan dokumentere resultater.
Mange kommuner
LOS er den st?rste str?mleverand?ren til det offentlige med kunder spredt over hele Norge. Samlet leveranse er n?rmere 1 TWh som har en verdi p? rundt fire hundre millioner kroner. I fjor vant selskapet en av landets st?rste kontrakter da avtale ble inng?tt med 23 kommuner p? Agder. Sist h?st sikret LOS seg ogs? avtalen om levering av str?m til Hedmark og Oppland Fylkeskommuner, samt seks kommuner i de to fylkene.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS, mob. 458 31 503
Harald Steinsholt, salgsdirekt?r i LOS, mob. 908 76 865
Rune Hag?y, konstituert daglig leder i Grenlandskommunenes Innkj?psenhet, mob.913 65 050

Om LOS
LOS AS er den st?rste str?mleverand?ren, m?lt etter volum, i det norske bedriftsmarkedet, og tredje st?rst i privatmarkedet. LOS er et heleid datterselskap av Agder Energi.
I 2012 omsatte selskapets 65 ansatte for 3,4 milliarder kroner.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionskontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
I 2012 ble LOS k?ret til landets best likte str?mleverand?ren av EPSI og ?rets kundeservice i kategorien “Energi” av TNS Gallup.
Selskapet er Milj?fyrt?rn-sertifisert og tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.20440

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy