Natur

Gr?nn Kontakt blir operat?r av ABBs hurtigladestasjoner

Brukere av ABBs ladestasjoner ved selskapets avdeling i Ole Deviks vei 10 i Oslo og ved hovedkontoret i Bergerveien 12 i Asker vil fra n? m?tte betale for ? lade bilene sine.
– Skal vi f? en infrastruktur for elektriske biler som er b?rekraftig, m? bransjen tjene penger p? den. Vi er derfor glade for at en profesjonell akt?r som Gr?nn Kontakt overtar operat?ransvaret for hurtigladestasjonene v?re. Vi retter en stor takk til alle som har hurtigladet hos oss og h?per de vil fortsette med det, selv om det n? koster penger, sier ansvarlig for hurtiglading i ABB, Arne Sigbj?rnsen.
De to ladestasjonene har v?rt brukt til hurtiglading mer enn 15500 ganger siden de ble ?pnet sommeren 2012. Begge ladestasjonene har v?rt gratis ? bruke siden starten. Hurtigladestasjonen ved ABBs avdeling i Bergen vil fortsette ? v?re gratis inntil videre.
– Vi etablerte tre hurtigladestasjoner ved egne avdelinger for ? stimulere interessen for milj?vennlig samferdsel og for ? h?ste verdifull brukererfaring. Men vi har ogs? varslet fra f?rste stund at det vil komme en betalingsl?sning. ABB driver ikke med salg av str?m, og det er uansett ikke aktuelt for oss ? v?re i konkurranse med kundene v?re, sier Sigbj?rnsen.
Elbilister som ?nsker ? bruke de to nye ladestasjonene i Gr?nn Kontakt sitt nettverk av hurtigladere, m? registrere seg p? www.gronnkontakt.no.
– I dag er nesten all bruk av ladeinfrastruktur gratis. Gratis str?m kan f?re til sl?sing, i tillegg til at det hindrer en rask og rasjonell utbygging av ladestasjoner. For ? sikre en b?rekraftig ladeinfrastruktur er v?r oppgave ? kommersialisere utviklingen av denne, sier Jan Pedersen, daglig leder i Gr?nn Kontakt.
Etter registrering vil man f? tilsendt et RFID-kort som vil gi tilgang til laderne. Bruk av laderne vil faktureres m?nedlig til kundene.
– Ved registrering velger kundene hvilken prismodell som man ?nsker ? benytte ved lading. Kundene kan velge ulike alternativer alt etter hvor ofte man lader. Prismodellene er laget slik at man som kunde f?r mer rabatt jo oftere man lader, sier Pedersen.
Gr?nn Kontakt er en nasjonal operat?r av ladeinfrastruktur og eies av 23 kraft- og nettselskaper fra hele Norge.

ABB i Norge er en del av den verdensomspennende ABB-gruppen som har hovedkontor i Sveits. ABB har virksomhet over hele landet med ca. 2200 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 9,6 milliarder kroner.

ABB har en over 100 ?r lang tradisjon innen kraft- og automasjonsteknologi og satser hvert ?r store ressurser p? forskning og utvikling. Teknologi, produkter og systemer fra ABB er i bruk over hele verden. V?re produkter og systemer gir en mer stabil str?mforsyning og bedre utnyttelse av eksisterende energi. H?yere energieffektivitet er siktem?let for alt vi gj?r. V?re l?sninger bidrar til ?kt produktivitet og dermed ?kt l?nnsomhet for v?re kunder.
0000

Similar Posts