Energisp?rsm?l

Gr?nn revolusjon p? europeiske lufthavner

Over halvparten av flypassasjerene i Europa lander n? p? lufthavner som enten er eller jobber for ? bli karbonn?ytrale.

Direkt?ren for ACI (Airport Council International) i Europa, Oliver Jankovec, sier at de europeiske lufthavnene er i ferd med ? gjennomf?re en gr?nn revolusjon.
Gjennom programmet Airport Carbon Accreditation, som Avinor var med p? ? etablere, stimuleres stadig flere lufthavner til ? iverksette tiltak som skal resultere i kliman?ytralitet.
De tre Avinor-lufthavnene Oslo lufthavn Gardermoen, Trondheim lufthavn V?rnes og Kristiansand lufthavn Kjevik har tatt del i programmet Airport Carbon Accreditation siden det ble lansert i 2009, og jobber m?lbevisst med dokumentasjon av klimagassutslipp og tiltak for ? redusere disse. Blant tiltakene det har v?rt satset p? er effektivisering og elektrifisering av kj?ret?yparken samt energieffektivisering i bygninger.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy