Energisp?rsm?l

Gr?nn Ungdom krever at kunnskapsministeren stanser ulovlige politimetoder i skolen

– Det siste ?ret har ulovlige politimetoder blitt brukt ved flere skoler i Norge. Vi finner oss ikke i at ungdoms rettigheter blir trampet p? bare fordi vi er unge, sier talsperson i Gr?nn Ungdom, Ingrid Ophaug Dahl.

Uanmeldte bes?k i klasserommet med narkotikahunder har blitt satt i system flere steder i Norge. S?rlig i Osloskolen har saken skapt kontroverser i lengre tid, men ogs? andre steder i landet skjer det samme. P? internatskolen Bardufoss videreg?ende skole ble det i f?lge Folkebladet gjennomf?rt s?k med narkotikahund i februar. Denne gangen n?yde politiet seg ikke med ? s?ke elevene, men s?kte ogs? i internatet ved skolen. Politiet selv mener dette ikke er ransaking eller razzia, men kun forebyggende arbeid.
– Ingen hadde akseptert at politiet kom og s?kte folks hjem med narkotikahund uten at det var noen grunn til mistanke, men grunnlovfestede menneskerettigheter ser ikke ut til ? gjelde p? samme m?te for elever, sukker Ophaug Dahl.
I f?lge en juridisk utredning som Milj?partiet De Gr?nne har innhentet er denne praksisen ulovlig. Heller ikke en ny ordning i Oslo med samtykkeskjemaer er i tr?d med loven, i f?lge utredningen. N? krever Gr?nn Ungdom at det tas grep for ? sikre at elevenes rettigheter blir oppfylt i skolen.
– Vi mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen m? bruke sin myndighet til ? instruere skolene om hva loven sier og at det ikke er akseptabelt ? bryte den, fortsetter Ophaug Dahl.
– ? oppfylle elevers rettigheter i skolen er den beste m?ten vi kan sikre at fremtidens samfunnsborgere ikke vil finne seg i fanteri fra staten og politiet. Derfor er det s? viktig at vi ikke g?r p? akkord med rettsstatsverdier i skolen, avslutter Ophaug Dahl.

Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bloggeren Benedicte Haugaard   #Oda Emilie