Vann

Gr?nn Ungdom: – Mulig og n?dvendig ? kutte 40 prosent innen 2020!

Gr?nn Ungdom mener Regjeringen tar feil n?r de sier at det ikke er mulig ? kutte norske utslipp vesentlig innen 2020. De lanserer i dag kampanjen ?Bytt politikk, ikke klima? for ? vise at dette er mulig.

Klimameldingen som ble lagt frem onsdag morgen er blitt kritisert fra mange hold for at konkrete utslippskutt skyves frem i tid og at det fortsatt er uklart hvordan klimam?lsettingene skal n?s. M?let i klimaforliket, som meldingen tar utgangspunkt i, er at ? av kuttene skal tas innelands. Dette er imidlertid basert p? referansebanen for 2020.

– I forhold til 1990-niv? medf?rer klimaforliket bare rundt 6 prosent innenlands kutt. Det er forsvinnende lite i forhold til hva som trengs for ? redde verdens klima. Gr?nn Ungdom ?nsker derfor ? vise Regjeringen at det b?de er mulig og n?dvendig ? kutte opp mot 40 prosent f?r 2020, sier Hallvard Surlien, talsmann i Gr?nn Ungdom.

Ungdomspartiet lanserer i dag nettsiden www.byttpolitikk.no der de viser en oversikt over hvilke klimatiltak som b?r gj?res f?r 2020. Dersom disse tiltakene gjennomf?res, vil det if?lge Gr?nn Ungdom, v?re mulig ? kutte opp mot 40 prosent innen 2020, som er i samsvar med FNs anbefalinger. Noen av de viktigste tiltakene er:
Stans i ?pning av nye felt og redusere utvinningstaken med eksisterende felt.
Utbygging av intercity-trianglet, og elektrifisering av bilparken kombinert med forbud mot nysalg av rene bensin- og dieselbiler innen 2015.
Nedleggelse av gasskraftverket p? Mongstad, samt rensing av gasskraftverket p? K?rst? og forurensende industri i Midt Norge og i Grenland.

– Dette viser at det eneste som trengs er politisk vilje og evne til ? prioritere klimatiltak, ogs? i m?te med motstridende interesser. Dessverre ser det ut til at dagens Regjering mangler begge deler, avslutter Surlien
Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Similar Posts