Klimasp?rsm?l

Gr?nn varme p? Lahaugmoen

Jevnaker kommune skal kvitte seg med oljefyring i kommunale bygg. N? har de f?tt n?r 1,9 millioner kroner fra enova for ? erstatte olja med fornybar energi fra varmepumper.
Totalt er det opp mot 29 000 kvadratmeter kommunal bygningsmasse som skal f? varme fra fornybar energi. Blant byggene som kaster ut olja til fordel for varmepumpeenergi er Jevnaker Omsorg og Rehabilitering, Jevnaker skole og Bergebakken skole. Jevnaker kommune deltar i prosjektet Gr?nne Energikommuner og prosjektet er forankret i kommunens energi- og klimaplan. Omleggingen vil spare milj?et for om lag 560 tonn CO2 i ?ret.

– Dette er et meget godt eksempel p? potensialet for norske kommuner til ? tenke fremtidsrettet og fornybart. Jevnaker kommune har gjort dette p? en forbilledlig m?te, gjennom ? vedta og iverksette en ambisi?s energi- og klimaplan. Norske kommuner er storforbrukere av fyringsolje og det er et betydelig milj?potensial for ? konvertere fra oljekjeler til fornybare energikilder. Enova ?nsker s?knader p? flere prosjekter av denne typen, sier r?dgiver Trond Bratsberg i Enova SF.

S? langt i ?r har Enova gitt 476 millioner kroner i st?tte til fjernvarmeutbygging, etablering av lokale energisentraler og konvertering til fornybar energi. I sum skal disse prosjektene levere 702 GWh fornybar energi per ?r. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet til 54.000 norske gjennomsnittsboliger.

Enova, Trondheim 12.november 09
For mer informasjon, kontakt:

Trond Bratsberg, r?dgiver Enova: 45 66 47 200000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy