Milj?teknikk

Gr?nne sykehus

Bildetekst: Det finnes en rekke l?sninger for hvordan sykehus kan bli mer milj?vennlig. Kenneth Marcusson (ECOonline) viser Sigrid Marie Kraggerud (OUS) hvordan et register for kjemikalier kan bidra til ? hindre helse- og milj?skadelige utslipp.
Innen utgangen av 2014 skal alle helseforetak i Norge v?re milj?sertifisert. For ? n? dette m?let m? det investeres i mer milj?vennlige l?sninger. Utfordringen er at mange ikke vet om hvilke l?sninger som finnes. Derfor tok Oslo universitetssykehus (OUS) initiativ til en konferanse om b?rekraftige helsetjenester.
Tirsdag m?ttes over 70 personer fra Norge og Sverige for ? l?re mer om hvordan de kan utvikle og opprettholde et b?rekraftig helseforetak i praksis. Blant deltakerne var sykehusledere, milj? – og ?konomiledere, samt andre beslutningstakere for helsepersonell.
– Det ytre milj?et er en viktig faktor for ? sikre befolkningen god helse, p?pekte direkt?r ved Oslo sykehusservice, Geir Teigstad, da han ?pnet konferansen i Radiumhospitalets auditorium.
En arena for l?sninger
Tore Havellen, Milj?- og b?rekraftansvarlig ved Oslo universitetssykehus (OUS), har i flere ?r jobbet aktivt med ? finne flest mulige milj?vennlige l?sninger. N? har han startet et samarbeid med det EU-subsidierte prosjektet ?Sustainable Healthcare?. Dette er et prosjekt som har til m?l ? fungere som en arena der sykehus og milj?tekniske foretak kan m?tes for ? utveksle erfaringer og presentere l?sninger.
For Leif Ole Bach, hovedverneombud ved Sykehuset Innlandet, innfridde konferansen til over forventning:
– Det ble presentert flere interessante produkter som kan hjelpe oss ? gj?re sykehuset mer milj?vennlig. Disse produktene hadde jeg n?dvendigvis ikke f?tt kjennskap til p? annen m?te.
Ekstra krevende utfordringer
Helseforetak m?ter p? en ekstra utfordring n?r det kommer til ? finne milj?vennlige alternativer. Det finnes for eksempel flere kjemiske stoffer som er forbudt i industrien, men n?dvendig i et sykehus for ? redde liv.
Kenneth Marcusson, KAM ved ECOonline, var til stede p? konferansen for ? snakke om hvordan sykehusene kan h?ndtere kjemikalier p? en b?rekraftig m?te. En av de som ?nsket ? h?re mer om dette var hovedverneombud ved seksjon for kreftforebygging, Sigrid Marie Kraggerud.
– Det er viktig ? ha kontroll p? kjemikaliene, fordi noen av kjemikaliene vi bruker er helseskadelige. Vi bruker informasjonen i ECOonlines stoffkartotek til ? innrette arbeidet v?rt slik at vi har et trygt arbeidsmilj? og minimerer belastningen p? ytre milj? – det vil si ingen milj?skadelige utslipp, sier Kraggerud.
ECOonline utvikler l?sninger som setter virksomheter i stand til ? forebygge skader p? mennesker og milj?. P? den m?ten bidrar vi til ? redde liv og ta vare p? milj?et. Kjemikalier tar ?rlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gj?r, i tillegg representerer kjemikalier ogs? en betydelig fare for milj?et.
I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt ECOonline som sin leverand?r av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever h?y vekst, og er per i dag 65 engasjerte medarbeidere fordelt p? kontorer i T?nsberg, Oslo, Göteborg, Espoo (Finland) og Neuchâtel (Sveits).
ECOonline utvikler l?sninger som setter virksomheter i stand til ? forebygge skader p? mennesker og milj?. P? den m?ten bidrar vi til ? redde liv og ta vare p? milj?et. Kjemikalier tar ?rlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gj?r, i tillegg representerer kjemikalier ogs? en betydelig fare for milj?et.
I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt ECOonline som sin leverand?r av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever h?y vekst, og er per i dag 65 engasjerte medarbeidere fordelt p? kontorer i T?nsberg, Oslo, Göteborg, Espoo (Finland) og Neuchâtel (Sveits).
ECOonline utvikler l?sninger som setter virksomheter i stand til ? forebygge skader p? mennesker og milj?. P? den m?ten bidrar vi til ? redde liv og ta vare p? milj?et. Kjemikalier tar ?rlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gj?r, i tillegg representerer kjemikalier ogs? en betydelig fare for milj?et.
I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt ECOonline som sin leverand?r av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever h?y vekst, og er per i dag 65 engasjerte medarbeidere fordelt p? kontorer i T?nsberg, Oslo, Göteborg, Espoo (Finland) og Neuchâtel (Sveits).
Vedlagte filer
10130

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Barry Coflan   #Nariman Fakhraee   #Schneider Electric   #Solutions Management