Milj?teknikk

Gudbrandsdal Energi AS g?r inn p? eiersiden i Elnett Energi AS

Gudbrandsdal Energi AS kj?per 34% av aksjene i Elnett Energi, og blir med det st?rste eier.
Elnett Energi ble stiftet i 2010, og er i dag en landsdekkende og internasjonal akt?r innen energi- og industrimarkedet. Selskapet har flere rammekontrakter og en betydelig ordrereserve hos mange, store kunder.
Selskapets forretningsomr?der er
– energimontasje
– industrimontasje
– str?mforsyning til bane
– service- og rammeavtaler for industri og energi
Gudbrandsdal Energi AS g?r inn p? eiersiden i selskapet bl.a. pga.:
– vi ?nsker ? finne eierskap i et selskap vi har tro p? vil utvikle verdier fremover innen deler av v?r kjernevirksomhet.

– selskapets ledelse inngir stor tillit og er tydelige p? markedsmuligheter og strategisk retning.

– dette gir muligheter for arbeidsoppgaver og kompetanseutvikling av egne ansatte.
Om Gudbrandsdal Energi
Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverand?r som historisk sett har v?rt blant de aller billigste p? pris. Det skal vi fortsette med. Fra ? v?re en liten str?mleverand?r i det norske str?mmarkedet har selskapet i l?pet av de siste 8 ?r hatt en betydelig ?kning i antall nye kunder. Selskapet er n? blant de 10 st?rste str?mselskapene i Norge med sine ca 85 000 str?mkunder.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy