Milj?politikk

Hagefugltelling 2011

Kommende helg, 29.-30. januar blir Hagefugltellingen 2011 gjennomf?rt over hele Norden. Det er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), landets fuglevernforening, som er ansvarlig for tellingen her til lands. I ?r skjer arrangementet i samarbeid med Det norske Hageselskap i tillegg til Nettverk for milj?l?re. Dette er en fin anledning for en aktivitet for store og sm? i en ellers m?rk og rolig ?rstid.
Det er fjerde gang at NOF arrangerer Hagefugltelling sammen med de nordiske partnerne, og vi h?per at vi fortsetter fremgangen fra de foreg?ende ?r. Under tellingen i 2010 deltok ca. 10 000 personer og vi fikk inn registreringer fra 4 365 ?hager? som til sammen noterte hele 262 203 fugler. M?lsettingen for i ?r vil v?re 15 000 deltakere, 6 000 ?hager? og et antall p? 350 000 registrerte fugler. Ved siden av ? skape blest rundt fugler og natur, s? er volumet p? innrapporteringen s? stor at man etter hvert kan danne seg et bilde av bestandsutviklingen for v?re vanligste vinterfuglarter.

Det er stor interesse for ? mate fugler i Norge. ?rlig selges ca. 15 000 tonn med villfuglmat. Det er ca. 400 000 nordmenn som hjelper v?re sm? fj?rkledde venner med mat n? i vinterkulda. Flere og flere nordmenn finner ut at mating av fugler gir god underholdning og er en spennende og l?rerik hobby.

Etter to vintre p? rad med sprengkulde og store sn?mengder over store deler av landet s? har det v?rt en hard pr?velse for v?re fj?rkledde venner ? klare seg igjennom vinteren. Det at folk mater fuglene vil bety forskjellen p? liv eller d?d for mange tusen fugler. Selv om v?re overvintrende fugler er skapt for ? klare seg gjennom det harde vinterklimaet her nord, s? sier det seg selv at en f?ringsplass framst?r som en oase i et ?rkenlandskap.

Hva skal telles?
Hagefugltellingen foreg?r ved at man noterer alle fugler som blir sett p? fuglebrettet og rundt fôringsplassen. Det skal noteres det h?yeste antall man ser p? en gang av hver fugleart. Tellingen av fuglene skal legges inn p? hjemmesiden til Fuglevennen, www.fuglevennen.no . Oversikt over antall hager, arter og individer som registreres oppdateres med en gang noen har lagt inn sine observasjoner. Er folk bortreist den aktuelle helgen kan de gjerne legge inn sine registreringer noen dager tidligere eller i l?pet av neste uke.

Link til ?rets Hagefugltelling: http://www.fuglevennen.no/

Oppsummering fra 2010: http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=534

Kontaktperson hos NOF er:
Morten Ree, organisasjonskonsulent, 73841644/48177973
Frode Falkenberg, web-ansvarlig, 55582225/93440647
Lenker
http://www.fuglevennen.no/
0000

Similar Posts