Halv str?mregning med vedfyring!

Mange steder langs kysten fra Nordland til S?rlandet er det registrert den laveste grunnvannstand p? 30 ?r for februar m?ned. Det kan bety at g?rdsbruk og husstander som forsynes fra br?nner, kan miste vannforsyningen utover vinteren.

Det er spesielt omr?det fra Nordland til Agder-fylkene som er mest utsatt. Fana i Bergen er ett av omr?dene der grunnvannstanden ikke har v?rt lavere p? 30 ?r.
P? ?stlandet og i deler av Nord-Norge er grunnvannstanden mer normal selv om det finnes enkelte lokale unntak i Troms og Finnmark hvor grunnvannsstanden er lav.
?rsaken til den lave grunnvannstanden er den t?rre h?sten kombinert med en tidlig og kald vinter. Nedb?ren som vanligvis kommer som regn, er kommet som sn?.
Mildv?r, som b?de tiner tele og sn?, og regn er n?dvendig for ? hindre at grunnvannsniv?et fortsetter ? synke utover vinteren. Grunne br?nner, kilder som forsyner enkelthusstander og g?rdsbruk kan i regioner med sv?rt lav grunnvannsstand miste vannforsyningen utover vinteren. Vannverk n?r vassdrag og i tilknytning til st?rre grunnvannsmagasiner er mindre s?rbare.
NVE oppfordrer ber?rte myndigheter og br?nneiere til ? f?lge n?ye med p? vannstanden i br?nner og drikkevannsmagasin utover vinteren. Tiltak for ? begrense vannforbruket, eventuelt alternative vannforsyningskilder, b?r vurderes.
Storforbrukere av vann som har egen vannforsyning, for eksempel st?rre g?rdsbruk og settefiskeanlegg, b?r s?rlig vurdere ? ta forholdsregler.
Mer informasjon p? www.nve.no
Kontaktpersoner
Avdelingsdirekt?r Morten Johnsrud, tlf. 22 95 92 02, mobil 93 04 03 40
Senioringeni?r Hervé Colleuille, tlf. 22 95 94 390000

Authors

Related posts

Top