Klimasp?rsm?l

Har du en fluffer fjerner

NVEs oversikt viser at det er sn? til havniv? i nesten hele landet, bortsett fra p? kysten av Vestlandet og deler av Tr?ndelag.
Det er mye mindre sn? enn normalen i fjellet i Norge, i Midt-Norge og Nord-Norge. Det er mer sn? enn normalen langs kysten av S?r-Norge og Tr?ndelag, samt deler av fjellet i S?r?st Norge. Det er godt skif?re over s? godt som hele landet. Det er lite sn? p? breene over hele landet i ?r, slik at sn?broer som dekker sprekkene i isen er tynnere enn vanlig og man m? v?re ekstra forsiktig ved ferdsel p? breene. Sn?tilstanden har g?tt fra t?rr til fuktig i store deler av lavlandet i S?r-Norge, hvor det har v?rt en god del smelting og sn?en har sunket sammen. Det er kommet store sn?mengder p? Vestlandet og i deler av Nordland og Troms siste uke. Utsiktene for mer sn? og enda bedre skiforhold i uken som kommer er gode over store deler av landet men dette vil avhenge av v?rutviklingen.
I Finnmark er det omtrent normale forhold p? vidda, men i kystn?re omr?der er det mindre sn? enn normalen. I Troms er det jevnt over mindre sn? enn normalen. P? tross av kraftig sn?v?r i Nordland ukene f?r p?ske er det fremdeles mindre sn? enn normalen ogs? her. Enkelte steder kan det v?re under halvparten s? mye sn? som vanlig. I kystn?re omr?der kan ligge mer sn? enn vanlig, og det kan gi mulighet for skiturer p? steder hvor man ellers ikke kan g? p? ski
Sn?v?r ukene f?r p?ske gav mer sn? i Tr?ndelag og M?re og Romsdal , men s?rlig i indre og nordlige omr?der av Nord-Tr?ndelag er det mindre sn? enn vanlig. Enkelte kystn?re og lavereliggende omr?der er det noe mer sn? enn normalen, mens det i grove trekk er noe mindre sn? enn normalen, s?rlig i fjellet.
I fjellet p? Vestlandet og i Agder er det i snitt kun halvparten s? mye sn? som det pleier ? v?re rundt p?ske. Gjennom hele vinteren har det v?rt mindre sn? enn normalen i fjellet p? Vestlandet og i Agder, og det m? en s?rdeles sn?rik p?ske til for ? endre p? det. I enkelte lavereliggende omr?der er det mer sn? enn normalen, og her gjelder det samme som lenger nord, at man i ?r kan f? seg noen fine skiturer selv nesten ved havniv?.
Langs kysten av ?stlandet er det fremdeles mer sn? enn normalen, og sn?fordelingen mellom lavereliggende, kystn?re omr?der og omr?der h?yt til fjells har v?rt jevnere n? enn p? mange ?r. I lavlandet ?stafjells (slik som midte deler av Telemark, st?rste delen av Hedmark, deler av Akershus og lavereliggende deler av Buskerud og Oppland, samt deler av Oslomarka) er det p.t. mindre sn? enn normalen. I fjellet er det stedvis mer sn? enn normalen, men brorparten av p?sketuristene i Langfjella vil oppleve omtrent normale sn?forhold, og mindre sn? i forhold til normalen jo n?rmere vannskillet de kommer.
Mildv?r selv h?yt til fjells i S?r-Norge et par uker f?r p?ske medf?rte klisterf?re mange steder, men med litt p?fyll n? f?r p?ske, s? kan det v?re tilbake p? t?rrvoks igjen!
Det er generelt lite sn? p? isbreene over hele landet i ?r. Sn?broer som dekker sprekkene i isen er derfor tynnere enn vanlig. Dette medf?rer at man m? v?re ekstra forsiktig n?r en g?r p? ski p? breene.
P? tross av kraftige sn?fall p? Vestlandet de siste to ukene er det betydelig mindre sn? enn normalen p? breene i landsdelen. P? Folgefonna er det ca. 50 % av normale sn?mengder og p? Jostedalsbreen rundt 60 % av normalen. Breene i Jotunheimen har ogs? mindre sn? enn normalt (60-80 % av normalen). P? Svartisen i Nordland er sn?mengdene omtrent halvparten av det normale.
Mer informasjon:
Gjennom hele p?skeferien finner du oppdaterte sn?kart p? http://www.seNorge.no .
Husk ogs? sn?skredfaren, f?lg med p? www.yr.no og www.snoskred.no .
Kontaktpersoner:
NVEs d?gnbemannede flomvarslingstjeneste, 22 95 93 60, 90 99 22 31
Sn?: Rune Engeset, 99 03 88 68
Lenker
http://www.senorge.no0000

Similar Posts