Natur

Heis lager str?m p? Lerkendal-hotell

14-11-2013 14:15 KONE AS Lerkendal Hotell- og Kongressenter blir Norges tredje h?yeste hus. Heiser som genererer str?m p? vei ned er et av tiltakene for ? holde energiforbruket nede.

Lerkendal Hotell- og Kongressenter blir Norges tredje h?yeste hus. Heiser som genererer str?m p? vei ned er et av tiltakene for ? holde energiforbruket nede.
S?kalt regenerative heiser har blitt et “must” i moderne bygg, spesielt n?r forbruket ikke skal overstige 50 kilowatt per kvadratmeter i ?ret. Byggeprosjektet p? Lerkendal ble p?begynt i juni 2012, og ventes ferdigstilt i slutten av juni 2014. Det nye landemerket f?r 21 etasjer og rundt 400 hotellrom. Totalt blir det bygget 35.000 kvardatmeter arealer, hvorav ca 10.000 er avsatt til kontorer og kongressenter.
? Vi er meget stolte av ? v?re en del av prosjektet. Det gleder meg ? jobbe med s? proffe utbyggere og byggherrer som dette, forteller Knut Hovind, administrerende direkt?r i KONE AS, som leverer heisene, i en pressemelding.
F?rst ut
KONE AS var av de f?rste som tok i bruk regenerative drivsystemer i heis, og har f?tt prestisjeoppdraget med ? levere heisene til prosjektet. Selskapet har lang erfaring med ? utvikle innovative l?sninger for milj?effektive heiser og rulletrapper.
? Et regenerativt drivsystem endrer heisens energiforbruk drastisk, og er derfor ikke til ? komme utenom hvis du vil ha et milj?vennlig bygg. I visse tilfeller, som n?r det er mye trafikk med fulle heiser fra de ?verste etasjene til f?rsteetasjen, kan denne l?sningen redusere energiforbruket med inntil 50-60 prosent, sier Knut Hovind.
Livssyklusanalyser av heisene og rulletrappene til KONE viser at den st?rste milj?p?virkningen til en heis skriver seg fra str?mmen som brukes i driften av utstyret. Regenerative drivsystemer omdanner den overfl?dige energien heisen bruker p? vei ned til elektrisitet. Energien f?res dermed tilbake til str?mnettet og kan forbrukes andre steder i bygget.
Unikt energikonsept
Nordens st?rste hotellkjede, Scandic Hotels, skal drifte hotellet og kongressenteret. Prosjektsjef i den Trondheimsbaserte totalentrepren?ren HENT AS, Odd Ivar Ekle avsl?rer at det ikke blir som andre hoteller.
? Det legges opp til et helt unikt energikonsept. If?lge byggherre Artur Buchardt skal det settes verdensrekord i energisparing i hotellet. Energiforbruket skal tilsvare maks 50 kilowatt per kvadratmeter per ?r. I den skalaen det opereres med til vanlig tilsvarer energiklasse A, som er best, et forbruk p? 150 kilowatt. Dette er alts? et sv?rt ambisi?st m?l. Den milj?vennlige satsingen inneb?rer en ekstrainvestering, men vil spares inn i det lange l?p, sier Prosjektsjefen
For n?rmere informasjon vennligst kontakt:
Knut Hovind, Adm.Dir, KONE AS, tlf. 05663
Selskapet har i et ?rhundre tilstrebet ? im?tekomme kundenes behov og leverer bransjeledende heiser, rulletrapper, rulleb?nd og d?rer samt nyskapende l?sninger for modernisering og vedlikehold.
V?r forpliktelse overfor kunder vises i alle KONEs l?sninger for heiser, rulletrapper, rulleb?nd og d?rer. Dette gj?r oss til en p?litelig partner i l?pet av hele bygningens livssyklus. Vi utfordrer konvensjonelle kunnskaper i heis-, rulletrapp og automatiske d?rbransjen.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy