Natursp?rsm?l

Historisk vindkontrakt for CCB Kollsnes

CCB Kollsnes AS har i dag undertegnet kontrakt med Sway AS om sammenstilling av selskapets flytermodell (1:6). Sammenstillingen skal utf?res p? Coast Center Base i mars, og flyteren p? rundt 28 meter skal slepes ut og ankres opp like ved CCB Kollsnes i ?ygarden kommune. Modellen skal bevise sin flyterdyktighet i de neste to ?rene, og er en forberedelse til den kommende 5MW flytende vindturbinen som skal plasseres utenfor Karm?y i 2013. Det langsiktige m?let til Sway er kommersialisering av fullskala flyter i et fremtidig marked for offshorevind.
– Dette er p? mange m?ter en historisk dag for CCB Kollsnes, sier daglig leder av selskapet Irene Lillehammer. Selv om vi her har ? gj?re med en mindre modell er kompetansen og samarbeidet med vindakt?rer som Sway veldig viktig for oss. V?r intensjon er ? delta p? arenaen for vindkraftprosjekter i fremtiden. Med dette er vi f?rst ute til ? lede sammenstillingen i et vindm?lleprosjekt som har til hensikt ? presentere en helt ny tankegang innenfor engineering og teknologi. Fullskalaflyteren som modellen peker mot vil v?re av den letteste og mest kosteffektive konstruksjonen innenfor eksisterende flyterteknologier i verden i dag. I tillegg kan den ankres opp p? dybder opp mot 400 meter, sier Irene Lillehammer.
– Selv om prosjektet er lite sett i sammenheng med de store logistikk-og riggprosjektene CCB h?ndterer, er det oppbyggingen av kompetanse innen fornybare energiprosjekter som her er spennende for selskapet, sier Lillehammer.
Kontaktperson:
Irene Lillehammer
Daglig leder CCB Kollsnes AS
Mobil: 99 716 774
[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bernt Gran   #Norskehavet Shell   #Statoil-opererte Luva-feltet